Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

Geography in the service of Independent Poland (1918 - 1939)

Zarys treści: Bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej geografia polska stanowiła prężną i rozwijającą się gałąź polskiej nauki i kultury, którą coraz bardziej dostrzegano i szanowano na świecie. Aplikacyjny charakter wielu badań geograficznych sprawił, że uzyskiwane wyniki wzbudzały coraz większe zainteresowanie działaczy gospodarczych, społecznych i politycznych. Doniosłe znaczenie miało utworzenie w dniu 27 stycznia 1918 r. Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Główny jego cel stanowiło zjednoczenie podzielonego terytorialnie środowiska geografów. Geografia była przygotowana do podjęcia wyzwania, jakim miała się stać służba dla niepodległego kraju. Niejako " z marszu " geografowie mogli się włączyć w proces budowania niepodległego państwa polskiego. W latach międzywojennych polska myśl geograficzna osiągnęła swoje " apogeum ". Potwierdzeniem tego było wykształcenie się kilku szkół geograficznych, których twórcami byli : w Krakowie Ludomir Sawicki i Jerzy Smoleński, we Lwowie Eugeniusz Romer i Henryk Arctowski, w Warszawie Stanisław Lencewicz i Antoni Sujkowski, w Poznaniu Stanisław Pawłowski i Stanisław Nowakowski, w Wilnie Mieczysław Limanowski oraz Kazimierz Jantzen. Pomyślny rozwój geografii przerwał wybuch II wojny światowej.

Słowa kluczowe: Organizacja geografii, geografowie, badania geograficzne, Polskie Towarzystwo Geograficzne

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Organization of geography, geographers, geographical research, Polish Geographical Society

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 43-104.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

\"textZarys treści \"textSummary

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

\"textZarys treści \"textSummary

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

\"textZarys treści \"textSummary

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

\"textZarys treści \"textSummary

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

\"textZarys treści \"textSummary

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"