Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Słowniki"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Geografowie polscy. Słownik biograficzny

Geografowie polscy. Słownik biograficzny

Jackowski A., Krzemień K., Sołjan I. (red.), 2018, Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1-3, IGiGP UJ, Kraków.

Publikacja wydana ze środków: Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (IGiGP UJ) - przewodniczący, prof. dr hab. Antoni Jackowski (IGiGP UJ) - zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Andrzej Lisowski (WGiSR UW) - zastępca przewodniczącego
Członkowie Komitetu: prof. dr hab. Marek Degórski (IGiPZ PAN), prof. dr hab. Marian Harasimiuk (WNoZiGP UMCS), prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (WNGiG UAM), prof. dr hab. Stanisław Liszewski (WNG UŁ), prof. dr hab. Jan Łoboda (WNoZiKŚ UWr), prof. dr hab. Eugeniusz Rydz (IGiSR AP Słupsk), dr hab. Izabela Sołjan (IGiGP UJ), prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (WNGiG UAM)
Koordynatorzy regionalni: prof. dr hab. Antoni Jackowski (IGiGP UJ), prof. dr hab. Marian Harasimiuk (WNoZiGP UMCS), prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (WNGiG UAM), prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (IGiGP UJ), prof. dr hab. Andrzej Lisowski (WGiSR UW), prof. dr hab. Stanisław Liszewski (WNG UŁ), prof. dr hab. Eugeniusz Rydz (IGiSR AP Słupsk), dr hab. Izabela Sołjan (IGiGP UJ)
Sekretarz Redakcji: mgr Justyna Liro (IGiGP UJ)
Cena publikacji dotyczy trzech tomów sprzedawanych razem.

ISBN 978-83-64089-33-6

Język publikacji: polski

Cena: 160.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Spis bibliogramów 

Tom 1: A-J 

Tom 2: K-P 

Tom 3: R-Ż 

 

© IGiGP UJ "2022"