Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2017 roku

Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry

Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry

Franczak P. (red.), 2017, Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków.

Publikacja wydana ze środków Towarzystwa Doktorantów UJ i Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ISBN 978-83-64089-40-4

Język publikacji: polski

Cena: 75.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Słowo wstępu  ....7

Regionalizacja fizycznogeograficzna  (Paweł Krąż) ....11

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Budowa geologiczna  (Mateusz Szczęch) ....21

Rzeźba terenu i jej współczesne przemiany  (Michał Zatorski, Paweł Franczak, Krzysztof Buczek, Dariusz Strzyżowski, Karol Witkowski) ....31

Jaskinie i formy skałkowe  (Paweł Franczak, Krzysztof Buczek, Michał Zatorski) ....65

Jeziora osuwiskowe  (Krzysztof Buczek, Paweł Franczak) ....81

Wody powierzchniowe i podziemne  (Paweł Franczak, Anna Szczerbińska, Adam Kołodziej, Krzysztof Buczek, Marek Górnik, Natalia Marcinka) ....95

Klimat  (Agnieszka Sulikowska, Dominika Ciaranek, Paweł Franczak) ....123

Gleby  (Łukasz Musielok, Mateusz Stolarczyk, Magdalena Gus) ....145

Szata roślinna  (Jerzy B. Parusel) ....163

Świat zwierząt  (Stanisław Szafraniec) ....207

CZŁOWIEK 

Osadnictwo i uwarunkowania mieszkaniowe gmin na obszarze Pasma Polic  (Karolina Listwan-Franczak, Łukasz Fiedeń, Paweł Franczak) ....225

Charakterystyka demograficzna  (Joanna Nowak) ....241

Kultura ludowa  (Katarzyna Ceklarz) ....255

Gospodarka pasterska  (Paweł Franczak, Katarzyna Ceklarz) ....279

Toponimy Pasma Polic  (Paweł Franczak) ....295

Architektura Pasma Polic na tle Karpat polskich  (Dariusz Kronowski) ....309

Planowanie przestrzenne na obszarze gmin Pasma Polic -  (Karolina Listwan-Franczak, Łukasz Fiedeń) ....325

System transportowy wsi w Paśmie Polic  (Łukasz Fiedeń) ....339

Rozwój sieci szlaków pieszych w Paśmie Polic  (Piotr Krzywda) ....351

Stan obecny i możliwości rozwoju turystyki  (Aneta Pawłowska-Legwand, Łukasz Matoga) ....377

Schronisko PTTK na Hali Krupowej  (Jerzy Kapłon) ....401

Ostatni lot "TANGO-FOKSTROT" - katastrofa lotnicza pod szczytem Polic  (Karolina Listwan-Franczak) ....427

PRZYRODA - CZŁOWIEK 

Struktura pokrycia terenu  (Witold Jucha) ....437

Antropogeniczne formy rzeźby  (Michał Zatorski) ....447

Zagrożenia naturalne na obszarze Pasma Polic i w jego bezpośrednim sąsiedztwie  (Paweł Franczak, Karol Witkowski) ....463

Ocena jakości powietrza i identyfikacja głównych źródeł zanieczyszczeń na obszarze Pasma Polic i jego otoczenia  (Paweł Franczak) ....483

Obszary i obiekty objęte prawną ochroną przyrody  (Michał Hudyka) ....493

Obszary i obiekty proponowane do objęcia ochroną przyrody oraz wskazania do planowania przestrzennego  (Paweł Franczak, Michał Hudyka, Stanisław Szafraniec, Karolina Listwan-Franczak) ....505

O autorach  ....517

© IGiGP UJ "2023"