Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Systemy Informacji Geograficznej"

Inne wydawnictwa z 2016 roku

FORECOM: Podręcznik użytkownika

FORECOM: Podręcznik użytkownika

Kozak J., Kaim D. (red.), 2016, FORECOM: Podręcznik użytkownika, IGiGP UJ, Kraków.

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

ISBN 978-83-64089-27-5

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (10.8 MB)

Spis treści

Podziękowania  ....7

Wstęp  ....9

  Jacek Kozak

Mapy lasów Karpat Polskich od 1860 do 2013 r.  ....13

  Krzysztof Ostafin, Monika Dobosz

Zmiany i zmienność warunków klimatycznych w Karpatach Polskich w latach 1851–2010 oraz potencjalne scenariusze zmian 2021–2060  ....21

  Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul

Analiza i modelowanie przestrzenne zmian powierzchni lasów w Karpatach Polskich w latach 1860–2013  ....29

  Katarzyna Ostapowicz

Współczesne porzucanie ziemi  ....39

  Natalia Kolecka

Przyszłość użytkowania ziemi w Karpatach Polskich do 2060 r.  ....45

  Dominik Kaim, Marcin Szwagrzyk

Więcej na temat wyników badań zmian powierzchni lasów w Karpatach Polskich w ramach projektu FORECOM  ....51

Produkty  ....53

© IGiGP UJ "2022"