Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Skrypty i podręczniki"

Inne wydawnictwa z 2016 roku

Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów

Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów

Święchowicz J. (red.), 2016, Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-17-6

Język publikacji: polski

Cena: 35.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

  Jolanta Święchowicz

Wstęp  ....13

  Elżbieta Bilska-Wodecka, Anna Michno, Katarzyna Piotrowicz, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz

1. CECHY I ŹRÓDŁA DANYCH GEOGRAFICZNYCH  ....23

1.1. Charakterystyka danych geograficznych  ....25

1.2. Problemy z archiwizacją i przetwarzaniem danych  ....27

1.3. Rodzaje i dostępność źródeł informacji  ....28

1.4. Wybrane bazy danych dostępne on-line mające zastosowanie w badaniach geograficznych  ....29

  Elżbieta Bilska-Wodecka

2. NOTKI BIBLIOGRAFICZNE, BIBLIOGRAFIA I CYTOWANIE LITERATURY  ....39

2.1. Źródła i wyszukiwanie informacji bibliograficznych  ....41

2.1.1. Źródła informacji  ....41

2.1.2. Sposoby wyszukiwania informacji bibliograficznych  ....45

2.2. Zasady sporządzania wykazu literatury  ....50

2.3. Redagowanie bibliografii załącznikowej  ....53

2.4. Przypisy  ....55

2.4.1. Cytowanie w tekście  ....55

2.4.2. Zaznaczanie cytatów  ....55

2.4.3. Powiązanie przypisów z tekstem  ....56

2.4.3.1. Harwardzki system odsyłaczy  ....56

2.4.3.2. Lokalizacja przypisów bibliograficznych w obrębie publikacji  ....56

2.5. Tworzenie własnej bazy bibliograficznej  ....58

  Jolanta Święchowicz

3. PRACA Z TEKSTEM NAUKOWYM  ....63

3.1. Podstawowe informacje o publikacjach naukowych  ....65

3.1.1. Definicja publikacji naukowej  ....65

3.1.2. Cechy publikacji naukowych  ....67

3.1.3. Cechy języka naukowego  ....70

3.1.4. Rodzaje publikacji naukowych  ....72

3.1.5. Ranking publikacji naukowych  ....76

3.2. Czytanie publikacji naukowych  ....78

3.2.1. Szybkie przeglądanie książek  ....78

3.2.2. Szybkie przeglądanie artykułów naukowych  ....80

3.2.3. Metoda czytania tekstów naukowych  ....81

3.2.4. Czytanie tekstów naukowych w wersji elektronicznej  ....84

  Grzegorz Micek

4. SPORZĄDZANIE KONSPEKTU  ....87

4.1. Konspekt do artykułu/rozdziału w książce  ....90

4.2. Konspekt własnej pracy pisemnej  ....91

4.3. Konspekt prezentacji ustnej (ramowy plan wypowiedzi)  ....92

4.4. Uwagi dotyczące pisania konspektu  ....92

  Katarzyna Piotrowicz, Jolanta Święchowicz

5. PISANIE STRESZCZENIA  ....95

5.1. Streszczenie umieszczone na początku opracowania naukowego (np. artykułu, rozdziału w książce)  ....98

5.2. Słowa kluczowe (key words)  ....99

5.3. Przykłady streszczeń  ....100

5.4. Highlights i abstrakt graficzny  ....108

5.4.1. Highlights (wyróżnienie, podkreślenie, uwypuklenie)  ....108

5.4.2. Abstrakt graficzny  ....108

5.5. Streszczenie zamieszczane na końcu pracy  ....112

5.6. Streszczenie konferencyjne  ....112

5.7. Streszczenie pracy licencjackiej, dyplomowej, magisterskiej  ....113

5.8. Pisanie streszczenia  ....113

5.8.1. Streszczenie wspomagające proces zapamiętywania  ....114

5.8.2. Streszczenie artykułu naukowego (abstrakt)  ....114

5.8.3. Streszczenie zamieszczone na końcu artykułu lub książki  ....115

5.8.4. Streszczenie pracy licencjackiej, dyplomowej, magisterskiej  ....116

  Jolanta Święchowicz, Katarzyna Piotrowicz

6. PISANIE PRACY KOMPILACYJNEJ ORAZ OPRACOWANIE REDAKCYJNE TEKSTU  ....117

6.1. Cechy pracy kompilacyjnej  ....119

6.1.1. Praca kompilacyjna a plagiat  ....120

6.1.2. Główne elementy pracy kompilacyjnej  ....122

6.2. Etapy pisania pracy kompilacyjnej  ....125

6.2.1. Wstępne określenie problematyki pracy  ....125

6.2.2. Sformułowanie tytułu pracy  ....125

6.2.3. Sformułowanie zakresu pracy  ....125

6.2.4. Sformułowanie celu pracy  ....126

6.2.5. Opracowanie metody pracy  ....126

6.2.6. Plan pracy kompilacyjnej  ....126

6.2.7. Przygotowanie czasowego planu pracy  ....127

6.2.8. Zbieranie literatury  ....127

6.2.9. Czytanie literatury  ....129

6.2.10. Konspektowanie  ....129

6.2.11. Weryfikacja planu pracy  ....129

6.2.12. Opracowanie ilustracyjnej części pracy  ....129

6.2.13. Pisanie tekstu  ....130

6.2.14. Redakcja tekstu  ....132

6.2.15. Wydruk tekstu  ....132

6.2.16. Końcowe sprawdzanie pracy  ....132

6.2.17. Ocena pracy  ....133

6.3. Wymagania redakcyjne  ....133

6.3.1. Formatowanie dokumentu  ....134

6.3.2. Korekta tekstu  ....135

6.3.3. Strona tytułowa  ....137

6.3.4. Streszczenie  ....139

6.3.5. Plan pracy (spis treści)  ....139

6.3.6. Kolejne strony pracy  ....140

6.3.7. Spis literatury (bibliografia)  ....142

6.3.8. Aneks (załączniki)  ....142

6.3.9. Objętość prac  ....143

6.3.10. Forma złożenia pracy  ....143

6.4. Rodzaje prac pisemnych  ....143

6.4.1. Praca licencjacka  ....145

6.4.2. Praca magisterska  ....145

6.4.3. Praca doktorska  ....146

  Jolanta Święchowicz

7. NOTOWANIE WYKŁADU W ZALEŻNOŚCI OD JEGO RODZAJU I SPOSOBU PROWADZENIA  ....149

7.1. Korzyści płynące z obecności na wykładzie  ....152

7.2. Korzyści płynące z notowania  ....153

7.2.1. Notowanie tradycyjne  ....154

7.2.2. Notowanie zdaniami  ....155

7.2.3. Notowanie hierarchiczne  ....156

7.2.4. Notowanie metodą konspektowania  ....157

7.2.5. Notowanie wykorzystujące metodę Cornell  ....158

7.2.6. Mapy myśli  ....159

7.2.7. Metoda chaotycznego notowania informacji pozornie nieistotnych  ....161

7.3. Porządkowanie notatek  ....162

7.4. Kserowanie cudzych notatek  ....163

7.5. Notowanie przy użyciu komputera  ....163

7.6. Rodzaje i cechy wykładu  ....164

7.6.1. Kwalifikacje wykładowcy  ....165

7.6.2. Konstrukcja wykładu  ....165

7.6.3. Zdolność wykładowcy do nawiązania kontaktu ze słuchaczami  ....167

7.6.4. Sposób mówienia  ....168

7.6.5. Zastosowane środki wizualne  ....168

  Katarzyna Piotrowicz, Krzysztof Gwosdz

8. WYKONANIE ORAZ CZYTANIE TABEL I WYKRESÓW  ....171

8.1. Tabele i wykresy jako forma wizualizacji wyników badań  ....173

8.2. Zasady stosowania i formatowania tabel  ....174

8.3. Zasady kompozycji tabel  ....176

8.3.1. Nagłówek, tytuł tabeli oraz informacje uzupełniające  ....177

8.3.2. Graficzny układ tabeli  ....180

8.3.2.1. Linie poziome i pionowe  ....180

8.3.2.2. Format kolumn i danych w kolumnach  ....181

8.3.3. Umieszczenie tabel i wykresów w tekście (elementy składu tekstu)  ....181

8.4. Cechy dobrego wykresu  ....182

8.5. Typy wykresów i ich przeznaczenie  ....183

8.6. Parametry techniczne wykresów  ....184

8.7. Tytuł wykresu  ....185

8.8. Osie wykresu  ....185

8.9. Legenda wykresu  ....186

8.10. Czytanie tabel i wykresów  ....186

  Anna Michno

9. ZASADY CZYTANIA I INTERPRETACJI MAP  ....189

9.1. Elementy mapy  ....192

9.1.1. Treść mapy  ....192

9.1.1.1. Znaki kartograficzne  ....192

9.1.1.2. Metody kartograficznej prezentacji  ....193

9.1.2. Osnowa matematyczna mapy  ....196

9.1.2.1. Skala mapy  ....196

9.1.2.2. Punkty osnowy geodezyjnej  ....197

9.1.2.3. Punkty wyznaczające przebieg siatki kartograficznej  ....197

9.1.2.4. Punkty wyznaczające przebieg siatki topograficznej  ....197

9.1.3. Elementy pozaramkowe mapy  ....198

9.1.3.1. Nazwa  ....198

9.1.3.2. Godło  ....199

9.2. Klasyfikacja map  ....199

9.3. Czytanie i interpretacja map  ....200

9.3.1. Czytanie map  ....200

9.3.2. Interpretacja map  ....202

  Elżbieta Bilska-Wodecka

10. PRZYGOTOWANIE KRÓTKIEJ WYPOWIEDZI  ....205

10.1. Przygotowanie wypowiedzi  ....207

10.2. Wygłaszanie referatu  ....209

10.3. Wypowiedź spontaniczna  ....209

  Elżbieta Bilska-Wodecka

11. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA  ....211

11.1. Przygotowanie planu prezentacji  ....213

11.2. Projekt graficzny prezentacji  ....215

11.3. Przygotowywanie tekstu i materiału ilustracyjnego  ....216

11.4. Opracowanie prezentacji w programie komputerowym  ....217

11.4.1. Tło  ....218

11.4.2. Tekst  ....220

11.4.3. Tabele  ....221

11.4.4. Ryciny  ....222

11.4.5. Fotografie  ....223

11.4.6. Animacje  ....225

11.4.7. Filmy, dźwięk  ....225

11.5. Sprawdzenie prezentacji pod względem merytorycznym, technicznym i estetycznym  ....226

11.6. Przygotowanie pliku do prezentacji  ....226

11.7. Materiały informacyjne  ....227

  Elżbieta Bilska-Wodecka

12. ZASADY KOMPOZYCJI POSTERU  ....229

12.1. Przygotowanie planu  ....232

12.2. Projekt graficzny posteru  ....232

12.3. Wykonanie posteru według projektu  ....232

12.3.1. Wielkość strony posteru i tło  ....234

12.3.2. Tekst  ....234

12.3.3. Ryciny i zdjęcia  ....237

12.4. Korekta posteru przed drukiem  ....237

12.5. Przygotowanie gotowego posteru do druku  ....238

12.6. Materiały dla uczestników sesji posterowej  ....238

  Jolanta Święchowicz, Grzegorz Micek

13. PROWADZENIE I UCZESTNICTWO W DYSKUSJI  ....239

13.1. Cechy dyskusji  ....241

13.2. Dyskusja na temat artykułu naukowego  ....244

13.3. Dyskusja na temat ogólny  ....245

13.3.1. Ogólny schemat scenariusza dyskusji  ....246

13.3.2. Metody aktywizujące dyskusję  ....247

13.3.2.1. Burza mózgów  ....247

13.3.2.2. Studium przypadku  ....248

13.3.2.3. Piramida priorytetów  ....248

13.3.2.4. Metoda sześciu kapeluszy  ....249

13.4. Dyskusje formalne  ....250

13.4.1. Przygotowanie dyskusji formalnych  ....250

13.4.2. Rodzaje dyskusji formalnych  ....251

13.4.2.1. Dyskusja polemiczna  ....251

13.4.2.2. Debata  ....252

13.4.2.3. Dyskusja panelowa  ....256

13.4.2.4. Dyskusja moderowana  ....257

13.4.3. Rola prowadzącego dyskusję  ....258

13.4.4. Zasady obowiązujące uczestników dyskusji  ....260

13.4.5. Cechy dobrego mówcy  ....261

13.4.6. Sposoby argumentacji  ....263

13.4.7. Korzyści wynikające z uczestniczenia w dyskusji  ....280

  Krzysztof Gwosdz

14. ĆWICZENIA TERENOWE  ....283

14.1. Rodzaje zajęć terenowych  ....286

14.1.1. Kryterium: forma zajęć  ....286

14.1.1.1. Wykład w terenie  ....286

14.1.1.2. Ćwiczenia terenowe  ....287

14.1.2. Kryterium?: cel zajęć  ....287

14.1.2.1. Specjalizacyjne lub kierunkowe  ....287

14.1.2.2. Regionalne  ....287

14.1.3. Kryterium: czas trwania  ....288

14.1.3.1. Jednodniowe  ....288

14.1.3.2. Wielodniowe  ....288

14.1.3.3. Ekspedycyjne  ....288

14.1.4. Kryterium?: prowadzący  ....289

14.1.4.1. Prowadzone przez nauczyciela akademickiego  ....289

14.1.4.2. Prowadzone przez studentów  ....289

14.2. Organizowanie zajęć terenowych  ....290

14.2.1. Przygotowanie  ....290

14.2.1.1. Sformułowanie tematu i celu  ....290

14.2.1.2. Określenie czasu trwania zajęć  ....291

14.2.1.3. Kwerenda biblioteczna, czytanie literatury, zbieranie innych materiałów  ....291

14.2.1.4. Ustalenie trasy, wstępne wytypowanie punktów postojowych  ....291

14.2.1.5. Rekonesans terenowy  ....292

14.2.1.6. Weryfikacja przyjętych wcześniej ustaleń  ....292

14.2.1.7. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń i wystawienie zaświadczeń dla uczestników zajęć  ....293

14.2.1.8. Przygotowanie materiałów dla uczestników zajęć  ....293

14.2.1.9. Spotkanie organizacyjne  ....293

14.2.2. Realizacja  ....294

14.2.2.1. Zasady postępowania wobec grupy  ....295

14.2.2.2. Bezpieczeństwo w czasie zajęć  ....297

14.2.3. Podsumowanie  ....298

14.2.3.1. Maksymalizacja korzyści płynących z zajęć terenowych  ....299

14.2.3.2. Notowanie w terenie  ....299

  Jolanta Święchowicz

15. RECENZJA NAUKOWA  ....301

15.1. Recenzja wydawnicza  ....304

15.1.1. Procedura recenzowania artykułów naukowych (peer-review)  ....304

15.1.2. Struktura i cechy recenzji wydawniczej  ....306

15.2. Recenzja pracy opublikowanej (np. książki)  ....307

15.3. Recenzja pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej)  ....309

15.3.1. Kryteria oceny pracy licencjackiej  ....309

15.3.2. Kryteria oceny pracy magisterskiej  ....310

  Robert Guzik

16. ZDAWANIE EGZAMINÓW  ....313

16.1. Przygotowanie do egzaminu  ....316

16.2. Egzamin  ....319

16.2.1. Niepokój i stres egzaminacyjny  ....319

16.2.2. Egzamin ustny  ....320

16.2.3. Egzamin pisemny  ....323

16.2.4. Egzamin testowy  ....325

16.2.5. Po egzaminie  ....328

  Jolanta Święchowicz

17. ETYCZNE ASPEKTY STUDIOWANIA I PROWADZENIA BADAŃ  ....331

  Jolanta Święchowicz

18. Propozycje ćwiczeń  ....349

18.1. Zajęcia organizacyjne  ....352

18.2. Źródła informacji  ....352

18.3. Zasady sporządzania notek bibliograficznych i cytowania literatury  ....352

18.4. Praca z tekstem naukowym  ....359

18.5. Sporządzanie konspektu  ....364

18.6. Pisanie streszczenia  ....367

18.7. Pisanie pracy kompilacyjnej  ....367

18.8. Notowanie wykładu  ....370

18.9. Zasady interpretacji tabel i wykresów  ....370

18.10. Zasady czytania map  ....378

18.11. Przygotowanie krótkiej wypowiedzi  ....378

18.12. Przygotowanie prezentacji komputerowej  ....378

18.13. Zasady kompozycji posteru  ....379

18.14. Prowadzenie i uczestnictwo w dyskusji  ....379

18.15. Ćwiczenia terenowe  ....395

18.16. Recenzja  ....395

18.17. Sesja końcowa  ....403

19. wykorzystana i zalecana literatura 409

Indeks rzeczowy 417

© IGiGP UJ "2023"