Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2016 roku

Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach antroporesji

Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach antroporesji

E. Gorczyca, 2016, Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach antroporesji, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-25-1

Język publikacji: polski

Cena: 45.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.6 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Rozdział 1 

Rzeki górskie w warunkach antropopresji  ....7

  1.1. Cel badań ....16

  1.2. Obszar badań ....17

  1.3. Metody badań ....22

Rozdział 2 

Uwarunkowania rozwoju uregulowanego systemu korytowego żwirodennej rzeki górskiej  ....29

  2.1. Charakterystyka zlewni Raby ....29

  2.1.1. Położenie ....29

  2.1.2. Budowa geologiczna ....30

  2.1.3. Rzeźba ....34

  2.1.4. Klimat ....35

  2.1.5. Stosunki wodne ....36

  2.1.6. Użytkowanie terenu ....38

  2.2. Struktura koryta Raby ....40

  2.2.1. Struktura koryta Raby w latach 1976 i 2015 ....43

  2.2.2. Typologia koryta Raby w 1976 roku ....50

  2.2.3. Typologia koryta Raby w 2015 roku ....54

  2.2.4. Porównanie struktury koryta Raby w latach 1976 i 2015 ....61

  2.2.5. Tendencje zmian struktury koryta Raby ....67

  2.3. Koryto Raby na tle układów przestrzennych koryt ....70

  2.4. Regulacje koryta Raby ....80

  2.4.1. Typy budowli hydrotechnicznych w korycie Raby ....82

  2.4.2. Charakterystyka regulacji w latach 70. XX wieku ....84

  2.4.3. Charakterystyka regulacji podłużnych i poprzecznych w XXI wieku ....84

  2.4.4. Charakterystyka budowli regulacyjnych na podstawie kartowania terenowego w 2015 roku ....87

  2.4.5. Charakterystyka budowli regulacyjnych na podstawie danych z RZGW ....94

  2.5. Pobór rumowiska w korycie Raby ....108

  2.6. Pogłębianie koryta Raby w XX i XXI wieku ....113

  2.7. Działalność bobrów w korycie Raby ....123

  2.8. Funkcjonowanie koryta Raby ....136

  2.8.1. Rola wezbrań ....136

  2.8.2. Przebieg procesów korytotwórczych ....140

  2.8.3. Prognoza rozwoju koryta Raby po okresie wezbraniowym 2010?-?2014 ....152

  2.9. Przykłady rozwoju uregulowanych systemów korytowych innych rzek karpackich ....157

  2.9.1. San ....157

  2.9.2. Skawa ....168

  2.9.3. Czarny Dunajec ....181

Rozdział 3 

Model funkcjonowania uregulowanego systemu korytowego żwirodennej rzeki górskiej w okresie wezbraniowym i bezwezbraniowym  ....189

Wnioski  ....203

Literatura  ....207

Spis tabel  ....233

Spis rycin  ....235

Spis fotografii  ....239

© IGiGP UJ "2022"