Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13

STRONA G紟NA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

Nowo軼i wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Monografia gminy Su這szowa

Monografia gminy Su這szowa

Maciejowski W. (red.), 2014, Monografia gminy Su這szowa, CK w Su這szowej, IGiGP UJ, Krak闚.

Nak豉d wyczerpany.

ISBN 978-83-64089-08-4

J瞛yk publikacji: polski

Spis tre軼i

Przedmowa  ....9

Wprowadzenie 

Wojciech Maciejowski 

1. Po這瞠nie geograficzne i podzia administracyjny  13

Wojciech Maciejowski 

2. Miejscowo軼i informacje podstawowe   15

Wojciech Maciejowski, Jerzy Soko這wski 

3. Su這szowa w dawnych i nowych 廝鏚豉ch kartograficznych  19

字odowisko przyrodnicze 

Micha Gradzi雟ki 

4. Budowa geologiczna i rze嬌a terenu  29

  4.1. Budowa geologiczna ....29

  4.1.1. Podjurajskie pod這瞠 ....30

  4.1.2. Osady jury 鈔odkowej ....31

  4.1.3. Wapienie jury g鏎nej ....32

  4.1.4. Osady kredy ....38

  4.1.5. Osady kenozoiczne ....38

  4.1.6. Tektonika pokredowa ....40

  4.2. Rze嬌a terenu ....41

  4.2.1. Wierzchowina ....41

  4.2.2. Sie dolinna ....43

  4.3. Zjawiska krasowe ....46

Anita Bokwa, Wojciech Maciejowski  5. Klimat .... 51

  5.1. Warunki klimatyczne ....52

  5.2. Typy mezo- i mikroklimatu ....59

Wojciech Maciejowski, Janusz Siwek 

6. Stosunki wodne   65

  6.1. Wody podziemne ....66

  6.1.1. 毒鏚豉 ....71

  6.2. Wody powierzchniowe ....75

  6.2.1. Charakter sieci w鏚 powierzchniowych ....75

  6.2.2. Charakterystyka odp造wu i przep造wy ....76

  6.2.3. Przep造wy ekstremalne czyli wezbrania o charakterze powodzi ....77

  6.3. Gospodarka wodna ....79

Marek Drewnik 

7. Gleby  ....81

  7.1. Pokrywa glebowa ....84

  7.2. Przestrzenne zr騜nicowanie pokrywy glebowej 90

  7.3. Charakterystyka wybranych gleb ....94

  7.4. U篡tkowanie i ochrona gleb ....100

Joanna Zalewska-Ga這sz 

8. Szata ro郵inna  ....105

  8.1. Zbiorowiska ro郵inne ....107

  8.1.1. Zbiorowiska le郾e i zaro郵owe ....107

  8.1.2. Zbiorowiska naskalne i kserotermiczne ....114

  8.1.3. Zbiorowiska 陰k i pastwisk ....117

  8.1.4. Zbiorowiska wodne i nadbrze積e ....119

  8.1.5. Zbiorowiska synantropijne ....121

  8.1.6. Zbiorowiska p鏊 uprawnych (segetalne) ....121

  8.1.7. Zbiorowiska ruderalne ....123

  8.1.8. Uk豉d przestrzenny zbiorowisk ro郵innych ....123

  8.1.9. Zespo造 pierwotne i zast瘼cze (wt鏎ne) ....124

  8.1.10. Sukcesja ro郵inno軼i ....124

  8.2. Charakterystyka flory naczyniowej ....125

  8.2.1. Gatunki kserotermiczne i ciep這lubne ....126

  8.2.2. Gatunki g鏎skie ....128

Tomasz Skalski, Wojciech Maciejowski 

9. 安iat zwierz璚y  ....133

  9.1. Bezkr璕owce ....134

  9.2. Kr璕owce ....139

  9.3. Obszary wyst瘼owania cennych gatunk闚 fauny ....143

Przyrodnicze jednostki przestrzenne i ochrona przyrody 

Jaros豉w Balon, Wojciech Maciejowski 

10. Typy 鈔odowiska przyrodniczego  ....147

  10.1. Metodyka typologii 鈔odowiska przyrodniczego ....148

  10.2. Charakterystyka typ闚 鈔odowiska przyrodniczego ....150

Jaros豉w Balon, Wojciech Maciejowski 

  11. Regiony fizycznogeograficzne ....157

J霩ef Partyka 

12. Ochrona przyrody  163

  12.1. Formy ochrony przyrody ....163

  12.2. Zagro瞠nia przyrody ....168

  12.3. Ochrona w鏚 ....169

  12.3.1. Ochrona w鏚 podziemnych i powierzchniowych ....169

  12.3.2. Powodzie ....171

  12.3.3. Gospodarka 軼iekowa ....174

  12.4. Ochrona fauny ....176

  12.5. Ochrona krajobrazu ....177

  12.6. Inne konflikty cz這wiek 鈔odowisko ....181

Zarys historii gminy Su這szowa 

Micha Wojenka 

13. Pradzieje i 鈔edniowiecze w 鈍ietle 廝鏚e archeologicznych  ....185

  13.1. Historia i stan bada archeologicznych na terenie gminy ....186

  13.2. Uwagi o osadnictwie pradziejowym i 鈔edniowiecznym ....189

Marek Stoszek 

  14. Historia nowo篡tna i nowoczesna ....205

Piotr Sadowski 

  15. Historia najnowsza ....219

  15.1. Lata 19141945 ....219

  15.1.1. I wojna 鈍iatowa ....219

  15.1.2. Rozw鎩 gospodarczy w okresie mi璠zywojennym ....224

  15.1.3. W kr璕u polityki dwudziestolecia mi璠zywojennego ....234

  15.1.4. Szkolnictwo w latach 19181939 ....237

  15.1.5. II wojna 鈍iatowa ....239

  15.2. Su這szowskie kalendarium 19452014 ....252

  15.3. Wybitni Polacy XX w. urodzeni w gminie Su這szowa ....262

Cz這wiek i jego gospodarka 

Joanna Wi璚豉w-Michniewska 

16. Uwarunkowania spo貫czno-gospodarcze rozwoju gminy Su這szowa  271

  16.1. Osadnictwo ....271

  16.2. Demograficzno-spo貫czne cechy mieszka鎍闚 ....289

  16.3. Gospodarka i spo貫cze雟two ....301

Robert Pawlusi雟ki 

17. Turystyka  315

  17.1. Walory turystyczne ....316

  17.2. Zagospodarowanie turystyczne ....326

  17.3. Ruch turystyczny tradycje i stan obecny ....331

Su這szowa w dawnej fotografii 

  Krajobrazy ....349

  Ludzie ....353

  Ko軼i馧 ....361

  Praca ....364

  Stra po瘸rna ....365

  Szko豉 ....368

Literatura  ....371

Spis tabel  ....397

Spis rycin  ....399

Spis fotografii  ....403

Autorzy  ....409

© IGiGP UJ "2021"