Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Geografia turystyczna Francji

Geografia turystyczna Francji

Ptaszycka-Jackowska D., 2014, Geografia turystyczna Francji, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Stanisław Liszewski, prof. dr hab. Zygmunt Górka

ISBN 978-83-64089-04-6

Język publikacji: polski

Cena: 35.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....9

1. Zróżnicowanie przyrodnicze i kulturowe Francji podstawą rozwoju turystyki  13

  1.1. Warunki środowiska przyrodniczego ....13

  1.2. Ochrona przyrody ....18

  1.3. Zasoby kulturowe ....27

  1.3.1. Dziedzictwo kulturowe ....27

  1.3.2. Dzieła współczesne ....33

  1.4. Urbanizacja kraju ....35

2. Historia turystyki we Francji  ....41

  2.1. Główne okresy rozwoju francuskiej turystyki ....41

  2.2. Rozwój form, organizacji oraz usług turystycznych ....46

  2.2.1. Pierwsze formy turystyki ....46

  2.2.2. Pierwsze kierunki ruchu turystycznego ....46

  2.2.3. Zagospodarowanie turystyczne ....47

  2.2.4. Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na turystykę ....50

  2.2.5. Wpływ na turystykę zmian czasu pracy ....51

  2.2.6. Wpływ Brytyjczyków na rozwój turystyki we Francji ....52

  2.2.7. Najstarsze organizacje turystyczne ....54

  2.2.8. Najstarsze państwowe instytucje turystyczne ....55

  2.2.9. Pierwsze przewodniki turystyczne ....56

  2.2.10. Dokumenty paszportowe i wizowe w turystyce zagranicznej ....58

  2.3. Wielkoprzestrzenne plany zagospodarowania turystycznego Francji ....59

  2.3.1. Obszary planowanej aktywizacji poprzez turystykę ....59

  2.3.2. Langwedocja-Roussillon ....60

  2.3.3. Akwitania ....66

  2.3.4. Korsyka ....71

  2.3.5. Alpy Południowe ....73

3. Zagospodarowanie turystyczne   77

  3.1. Miejscowości i gminy turystyczne ....77

  3.2. Baza noclegowa ....78

  3.2.1. Hotele ....80

  3.2.2. Campingi ....84

  3.2.3. Drugie mieszkania i drugie domy ....85

  3.2.4. Inne rodzaje bazy noclegowej ....87

  3.3. Zagospodarowanie specjalne dla różnych form turystyki ....90

  3.3.1. Stacje narciarskie ....90

  3.3.2. Nadmorskie miejscowości wypoczynkowe ....97

  3.3.3. Porty żeglugowe i żeglarskie ....99

  3.3.4. Uzdrowiska i stacje talasoterapii ....101

  3.3.5. Baza kongresowa i wystawiennicza ....103

  3.3.6. Parki tematyczne, rozrywkowo-edukacyjne ....104

  3.3.7. Szlaki turystyczne ....106

  3.3.8. Pola golfowe ....107

  3.3.9. Zagospodarowanie i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i turystów seniorów ....107

  3.4. Baza gastronomiczna ....108

4. Ruch turystyczny  111

  4.1. Ruch turystyczny Francuzów na obszarze kraju ....113

  4.2. Wyjazdy turystyczne Francuzów za granicę ....118

  4.3. Przyjazdy turystów zagranicznych ....119

5. Formy turystyki  125

  5.1. Formy turystyki według celów jej uprawiania ....126

  5.1.1. Turystyka kulturowa (tourisme culturel, tourisme du patrimoine culturel) ....126

  5.1.2. Turystyka przemysłowa (tourisme industriel, tourisme de découverte économique) ....127

  5.1.3. Turystyka biznesowa (tourisme d' affaires) i turystyka kongresowa (tourisme de congres) ....128

  5.1.4. Turystyka religijna (tourisme religieux) ....129

  5.1.5. Turystyka ludyczna (tourisme ludique) ....131

  5.1.6. Turystyka festiwalowa (tourisme de festival) ....133

  5.1.7. Turystyka zdrowotna (tourisme de santé), turystyka uzdrowiskowa (tourisme thermal) ....133

  5.1.8. Turystyka kąpieliskowa nadmorska (tourisme balnéaire) ....134

  5.1.9. Talasoterapia (thalassothérapie) ....134

  5.1.10. Turystyka nudystyczna (tourisme de naturistes) ....135

  5.1.11. Turystyka narciarska (tourisme skiable) ....136

  5.1.12. Turystyka wspinaczkowa (escalade) ....138

  5.1.13. Turystyka w jaskiniach (tourisme de grotte, tourisme souterrain) . ....138

  5.1.14. Turystyka myśliwska (tourisme cynégétique) ....139

  5.1.15. Turystyka wędkarska (tourisme peche) śródlądowa i morska ....140

  5.1.16. Turystyka podwodna, pływanie podmorskie (plongée sous-marine) ....140

  5.1.17. Turystyka golfowa (tourisme golfique) ....140

  5.1.18. Turystyka gastronomiczna (tourisme de gastronomie) ....141

  5.1.19. Turystyka winiarska - onoturystyka (tourisme vini-viticole, onotourisme) ....142

  5.1.20. Turystyka hazardowa (tourisme de casinos lub tourisme de jeu de hasard) ....143

  5.1.21. "Turystyka" narkotykowa (tourisme de la drogue) ....144

  5.2. Formy turystyki specyficzne dla niektórych grup społecznych ....144

  5.2.1. Turystyka dzieci (tourisme des enfants) ....144

  5.2.2. Turystyka seniorów (tourisme senior, tourisme 3me âge) ....145

  5.2.3. Turystyka niepełnosprawnych (tourisme des handicapés) ....147

  5.3. Formy turystyki według używanych środków transportu ....149

  5.3.1. Turystyka samochodowa ....149

  5.3.2. Turystyka piesza (tourisme pédestre) ....150

  5.3.3. Turystyka konna (tourisme équestre, équitation de pleine nature) ....152

  5.3.4. Turystyka rowerowa (cyclotourisme) ....153

  5.3.5. Turystyka kolejowa (tourisme ferroviere) ....153

  5.3.6 Turystyka wodna śródlądowa (tourisme fluvial) ....154

  5.3.7. Turystyka morska (tourisme maritime) ....155

  5.3.8. Turystyczne przewozy lotnicze ....157

6. Główne kierunki podróży turystycznych we Francji  159

  6.1. Wybrzeża morskie ....161

  6.2. Góry ....163

  6.3. Miasta ....165

  6.4. Tereny wiejskie ....166

  6.5. Przyrodnicze obszary chronione ....167

  6.6. Miejsca i punkty zainteresowań turystycznych. ....168

  6.7. Szlaki turystyczne ....169

7. Wybrane problemy współczesnej fazy rozwoju turystyki francuskiej  171

  7.1. Zarządzanie turystyką - instytucje i organizacje ....171

  7.2. Efekty społeczno - ekonomiczne turystyki ....176

  7.3. Miejsce Francji w turystyce światowej i europejskiej ....180

  7.4. Francuska polityka rozwoju turystyki ....182

Zakończenie   185

Bibliografia  187

Spis tabel  199

Spis rycin   203

Spis fotografii   205

Indeks nazw geograficznych   217

© IGiGP UJ "2021"