Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2013 roku

Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki

Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki

Pawlusiński R. (red.), 2013, Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-96-0

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 

Strona tytułowa, spis treści

Pełny tekst (48 KB)

Robert Pawlusiński 

 

Słowo wstępne

Pełny tekst (27 KB)

Stanisław Liszewski 

 s. 13-22

Geograficzne uwarunkowania turystyki

Pełny tekst (74 KB)

Grzegorz Gołembski 

 s. 23-40

Badania i edukacja w sektorze turystyki w Polsce - wyzwania dla środowiska naukowego

Pełny tekst (117 KB)

Włodzimierz Kurek 

 s. 41-46

Turystyka a środowisko. Współczesne problemy badawcze

Pełny tekst (55 KB)

Antoni Jackowski 

 s. 47-59

Rola Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwoju badań naukowych w dziedzinie turystyki w Polsce

Pełny tekst (96 KB)

Andrzej Kowalczyk 

 s. 61-72

Relacje zachodzące między rozwojem transportu lotniczego a rozwojem turystyki

Pełny tekst (126 KB)

Ewa Dziedzic 

 s. 73-83

Trendy rozwojowe branży hotelarsko-gastronomicznej w Polsce. Analiza ekonomiczna

Pełny tekst (86 KB)

Agnieszka Niezgoda 

 s. 85-92

Wpływ mody na rozwój turystyki

Pełny tekst (69 KB)

Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel, Daria E. Jaremen 

 s. 93-104

Wybrane aspekty turystyki społecznej w Polsce i Republice Czeskiej. Analiza komparatystyczna

Pełny tekst (129 KB)

Franciszek Mróz, Łukasz Mróz 

 s. 105-119

Nowe trendy w turystyce religijnej

Pełny tekst (333 KB)

Bartosz Bończak 

 s. 121-134

Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej

Pełny tekst (98 KB)

Joanna Kowalczyk-Anioł 

 s. 135-147

Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów - baby boomers versus pokolenie przedwojenne

Pełny tekst (139 KB)

Adrian P. Lubowiecki-Vikuk, Zbigniew Podgórski 

 s. 149-158

Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej

Pełny tekst (129 KB)

Paweł Stelmach 

 s. 159-167

Możliwości i ograniczenia prognozowania rozwoju rynku turystyki biznesowej w Polsce

Pełny tekst (88 KB)

Katarzyna Czernek 

 s. 169-177

Znaczenie dyfuzji wiedzy dla współpracy podmiotów w regionie turystycznym

Pełny tekst (73 KB)

Justyna Majewska 

 s. 179-188

Funkcja turystyczna gminy a występowanie dostawców ICT na obszarach zróżnicowanych pod względem turystycznego rozwoju

Pełny tekst (198 KB)

Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz 

 s. 189-198

Determinanty kształtowania usługi rekreacyjnej w przedsiębiorstwie hotelarskim

Pełny tekst (96 KB)

Bernadeta Mielcarek, Anna Szalczyk 

 s. 199-206

Innowacje jako czynnik konkurencyjności sektora turystycznego w warunkach globalizacji

Pełny tekst (68 KB)

Renata Seweryn 

 s. 207-214

Orientacja na kluczowych klientów - paradygmat w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej we współczesnych warunkach rynkowych

Pełny tekst (99 KB)

Beata Gierczak 

 s. 215-223

Wpływ aliansów strategicznych na prowadzenie benchmarkingu w powietrznym transporcie turystycznym

Pełny tekst (217 KB)

Matylda Awedyk, Hanna Walerjańczyk 

 s. 225-240

Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna pasażerów tanich linii lotniczych Wizzair i Ryanair

Pełny tekst (146 KB)

Danuta Żylak 

 s. 241-251

Wykorzystanie środków z gwarancji finansowej w przypadku upadłości touroperatora

Pełny tekst (85 KB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 255- 265

Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Pełny tekst (312 KB)

Marta Derek 

 s. 267-275

Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki na miejskich terenach poprzemysłowych

Pełny tekst (139 KB)

Wiaczesław Andrejczuk, Patrycja Dzikowska 

 s. 277-284

Analiza typologiczna obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Pełny tekst (199 KB)

Zygmunt Kruczek 

 s. 285-294

Parki rozrywki na świecie i w Polsce. Geneza, rozwój i globalizacja

Pełny tekst (130 KB)

Krzysztof Celuch 

 s. 295-304

Przemysł spotkań w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki

Pełny tekst (87 KB)

Renata Urban 

 s. 305-313

Turystyka jeździecka w Polsce - tradycje i teraźniejszość. Zarys problematyki

Pełny tekst (75 KB)

Andrzej Świeca, Teresa Brzezińska-Wójcik 

 s. 315-327

Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Lubelszczyzny w świetle dotychczasowych opracowań geograficznego ośrodka lubelskiego

Pełny tekst (92 KB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 329-342

Współczesne problemy rozwoju turystyki w Iranie

Pełny tekst (750 KB)

Zbigniew Świątkowski 

 s. 343-350

Tendencje zmian na rynku turystycznym województwa lubuskiego

Pełny tekst (75 KB)

Janusz Ustupski 

 s. 351-364

Wpływ turystyki na ewolucję krajobrazu kulturowego na przykładzie Zakopanego i jego okolic

Pełny tekst (340 KB)

Agata Niemczyk, Michał Rudnicki 

 s. 365-373

Kraków w opinii angielskich turystów-kibiców w kontekście Euro 2012

Pełny tekst (203 KB)

Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka 

 s. 375-383

Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna miasta Konstancin-Jeziorna

Pełny tekst (243 KB)

Justyna Liro 

 s. 385-392

Znaczenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w kształtowaniu funkcji pielgrzymkowej Krakowa

Pełny tekst (301 KB)

Kamila Ziółkowska-Weiss 

 s. 393-401

Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

Pełny tekst (100 KB)

Sebastian Pełech 

 s. 403-412

Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Tatrach Polskich

Pełny tekst (102 KB)

Paweł Adamski, Anna Kolasińska, Zbigniew Witkowski 

 s. 413-414

Nielegalna dyspersja turystów w Pienińskim Parku Narodowym jako przykład badań prowadzonych w Katedrze Nauk o Środowisku Przyrodniczym AWF w Krakowie

Pełny tekst (398 KB)

Marek Stuczyński 

 s. 425-433

Znaczenie edukacji ekologicznej w turystyce

Pełny tekst (73 KB)

Magdalena Kachniewska 

 s. 435-433

Oczekiwania przedsiębiorców branży hotelarskiej względem systemu kształcenia na poziomie wyższym

Pełny tekst (117 KB)

Tomasz Napierała, Roman Szkup 

 s. 445-453

E-learning w kształceniu na kierunkach turystycznych

Pełny tekst (91 KB)

Krzysztof Lipecki, Dominik Ziarkowski 

 s. 455-464

Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja

Pełny tekst (153 KB)

Marta Maro-Kulczycka 

 s. 465-475

Wpływ programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja na rozwój indywidualnej turystyki studentów - przykład Uniwersytetu Łódzkiego

Pełny tekst (766 KB)

Aneta Omelan, Grażyna Furgała-Selezniow, Andrzej Skrzypczak 

 s. 477-484

Motywy podejmowania studiów oraz oczekiwania edukacyjne i zawodowe studentów kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Pełny tekst (70 KB)

Maria Zamelska, Beata Kaczor 

 s. 485-493

Turystyka zdrowotna jako nowa specjalność studiów na kierunku turystyka i rekreacja w opinii studentów (przykład Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu)

Pełny tekst (175 KB)

Jacek Potocki 

 s. 495-503

Szkolenie przewodnickie studentów - uwarunkowania i doświadczenia

Pełny tekst (69 KB)

© IGiGP UJ "2022"