Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2013 roku

Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981).

Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981).

Cebulska M., Szczepanek R., Twardosz R., 2013, Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981)., WIS PK, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-91-5

Język publikacji: polski

Cena: 45.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (12.0 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Zarys treści  7

Abstract  7

1. Wprowadzenie  9

2. Obszar badań  11

3. Materiały źródłowe  17

  3.1. Dane opadowe ....17

  3.2. Dane numeryczne ....18

4. Zastosowane metody i narzędzia  27

  4.1. Interpolacja przestrzenna opadów .... 27

  4.2. Dokładność szacowania wysokości opadów ....28

  4.3. Wizualizacja ....28

5. Opady średnie roczne i dokładność ich szacowania w poszczególnych dorzeczach górnej Wisły  ....29

  5.1. Dorzecze Przemszy ....29

  5.2. Dorzecze Soły ....34

  5.3. Dorzecze Skawy ....38

  5.4. Dorzecze Raby ....42

  5.5. Dorzecze Dunajca ....47

  5.6. Dorzecze Nidy ....52

  5.7. Dorzecze Wisłoki ....56

  5.8. Dorzecze Wisłoka ....60

  5.9. Dorzecze Sanu ....64

6. Opady średnie roczne i dokładność ich szacowania w całym dorzeczu górnej Wisły  69

7. Strefy opadów średnich rocznych o różnej wysokości  73

Literatura  79

Spis rysunków/List of figures  81

Spis tabel/List of tabels  83

© IGiGP UJ "2022"