Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2012 , Peregrinus Cracoviensis, z. 23.

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 27.00 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

ks. Jan Nowak 

  Apostoł wolności i godności człowieka. W 10. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Kazachstanu ....5

  Apostle of freedom and human dignity. Tenth anniversary of the pilgrimage of John Paul II to Kazakhstan ....16

Wiktor Szymborski 

  "Duchowa pomoc" w podróży?. Indulgencje udzielane wiernym wspomagającym pielgrzymów i wędrowców na terenie średniowiecznej Polski ....17

  Spiritual help? - indulgences granted to faithful who helped medieval travellers and pilgrims ....29

Franciszek Mróz, Łukasz Mróz 

  Koronacje papieskie wizerunków Najświętszej Maryi Panny w Polsce w latach 1990-011 ....31

  Papal coronations (?by decree of the Holy See?) of the painting of the Mother of God in Poland in 1990?-?2011 ....50

Eugeniusz Rydz 

  Sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej jako miejsce kultu religijnego ....51

  Sanctuary of Our Lady of Swarzewo as a place of worship ....60

Łukasz Mróz 

  Droga św. Jakuba Via Regia - geneza i rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka w województwie podkarpackim) ....73

  Origin and development of St. James' Routes on the example of the St. James Route Via Regia in Podkarpackie Province in Poland ....89

Grażyna Holly 

  Kult św. Michała Archanioła na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim ....91

  Devotion to St. Michael the Archangel along the Polish-Slovak-Ukrainian border ....119

Lucyna Przybylska 

Krzyże i kapliczki przydrożne Litwy, Łotwy i Polski  121

Roadside crosses and chapels in Lithuania, Latvia and Poland  132

ks. Maciej Ostrowski 

  Szlak Benedykta XVI w Bawarii ....133

  Trail of Benedict XVI in Bavaria ....146

Marek Ciechowski, Magdalena Rzepa 

Miejsca sakralne w kształtowaniu turystyki masowej - studium wybranych miejsc sakralnych w Grecji  147

Sacred places and mass tourism- case of Greece  159

Małgorzata Flaga 

  Historia i stan obecny chrześcijańskich miejsc pielgrzymkowych Syrii, Jordanii i Libanu ....161

  Christian oases in the Near East - pilgrimage centers in Syria, Jordan and Lebanon: their history and present situation ....181

Justyna Liro 

  Obiekty sakralne przy szlakach turystycznych w obszarze górskim na przykładzie Beskidu Małego ....18,

  Sacred sites close to tourist trails in mountain areas - Little Beskids case study ....197

Lucyna Korman 

  Krakowski Kazimierz w literaturze naukowej.

Bibliografia za lata 1989-2011  193

© IGiGP UJ "2022"