Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2013 roku

Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund.

Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund.

Matuszko D., Soroka J., 2013, Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund., IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

ISBN 978-83-88424-85-4

Język publikacji: polski oraz angielski

Cena: 45.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (4.3 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....5

Wprowadzenie  ....5

Dotychczasowy stan badań  ....7

Cel badań i materiały źródłowe  ....8

Środowisko przyrodnicze Hornsundu  ....11

Działalność Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie  ....15

Położenie i historia badań  ....15

Pomiary i obserwacje meteorologiczne   ....18

Metodyka obserwacji chmur w warunkach polarnych  ....21

Trudności w wizualnej ocenie zachmurzenia w Hornsundzie  ....25

Chmury charakterystyczne dla strefy polarnej  ....30

Wał fenowy  ....30

Chmura sztandarowa  ....34

Czapa chmurowa  ....35

Chmury stokowe i grzbietowe  ....37

Chmury falowe  ....39

Chmury nad obszarami wodnymi (nad fiordem i Morzem Grenlandzkim)  ....40

Mgły  ....43

Wielkość zachmurzenia  ....47

Rodzaje chmur   ....53

Uwarunkowania cyrkulacyjne zachmurzenia   ....56

Wnioski  ....60

Literatura  ....62

Atlas chmur  ....65

Zjawiska optyczne w atmosferze  ....90

Introduction  ....5

Key points 5

Present state of research  ....7

Research goals and source materials  ....8

The natural environment of Hornsund  ....11

Mission of the Polish Polar Station in Hornsund  ....15

Location and research history   ....15

Meteorological measurements and observations  ....18

Cloud observation methods in polar conditions  ....21

Difficulties associated with the visual evaluation of cloud cover in Hornsund  ....25

Clouds characteristic of polar regions  ....30

Foehn bank  ....30

Banner clouds  ....34

Hat clouds  ....35

Slope clouds and crest clouds   ....37

Wave clouds  ....39

Clouds over bodies of water (a fjord and the Greenland Sea)  ....40

Fog  ....43

Degree of cloudiness   ....47

Cloud genera  ....53

Effect of circulation on cloudiness  ....56

Conclusions  ....60

Bibliography  ....62

Cloud Atlas  ....65

Optical phenomena in the atmosphere  ....90

© IGiGP UJ "2022"