Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geoekologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych

Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych

Jodłowski M., 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: dr Wojciech Lewandowski

ISBN 978-83-88424-57-1

Język publikacji: polski

Cena: 30.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.1 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  ....7

1. Wstęp  ....11

  1.1. Wspinaczka jako forma rekreacji ....11

  1.2. Konfalikty związane z uprawianiem wspinaczki ....13

  1.3. Prawne podstawy zarządzania ruchem wspinaczkowym w Polsce ....14

2. Podstawowe pojęcia 19 

  2.1.Sprzęt wspinaczkowy ....19

  2.2. Drogi wspinaczkowe ....22

  2.3. Rodzaje wspinaczki ....24

  2.3.1. Pora roku ....24

  2.3.2. Charakter i długość dróg24

  2.3.3. Sposób asekuracji ....27

  2.3.4. Style wspinaczkowe ....27

  2.3.5. Rodzaj podłoża ....29

3. Uwarunkowania uprawiania wspinaczki w Polsce  ....31

  3.1. Uwarunkowania przyrodnicze ....31

  3.1.1. Rodzaj skał ....31

  3.1.2. Rzeźba ....32

  3.1.3. Warunki klimatyczno-pogodowe ....33

  3.1.4. Szata roślinna i pokrywa glebowa ....34

  3.2. Uwarunkowania pozaprzyrodnicze ....34

  3.2.1. Stan asekuracji ....34

  3.2.2. Wybór dróg ....35

  3.2.3. Dostępność skał ....35

  3.2.4. Przewodniki wspinaczkowe ....35

  3.2.5. Infrastruktura turystyczna ....37

4. Rejony wspinaczkowe w Polsce  ....39

  4.1. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska ....39

  4.2. Beskidy i Pogórze Karpackie ....45

  4.3. Pieniny i skałki Podhala ....47

  4.4. Tatry ....47

  4.5. Wyżyna Kielecko-Sandomierska ....49

  4.6. Sudety ....50

  4.7. Pozostałe rejony ....52

5. Wpływ wspinaczki na środowisko  ....55

  5.1. Przemiany rzeźby ....58

  5.2. Przemiany pokrywy glebowej i szaty roślinnej ....63

  5.3. Wpływ na faunę ....66

  5.4. Wizualne przemiany krajobrazu ....68

  5.4.1. Stałe punkty asekuracyjne i pozostawiony sprzęt wspinaczkowy ....68

  5.4.2. Zaśmiecenie i zanieczyszczenie środowiska ....70

  5.5. Inne zagrożenia ....71

6. Zarządzanie ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych  ....73

  6.1. Sposoby zarządzania ruchem wspinaczkowym ....74

  6.2. Ograniczanie wielkości ruchu wspinaczkowego ....76

  6.3. Ograniczanie dyspersji wspinaczy ....80

  6.3.1. Parkingi i baza noclegowa ....80

  6.3.2. Ścieżki ....81

  6.3.3. Stałe punkty asekuracyjne ....82

  6.4. Ochrona rzeźby w obrębie ścian skalnych ....84

  6.5. Ochrona rzeźby w otoczeniu ścian skalnych ....86

  6.6. Ochrona roślinności ....86

  6.7. Ochrona zwierząt ....88

  6.8. Zanieczyszczenie i zaśmiecenie ....90

  6.9. Ochrona walorów widokowych ....91

  6.10. Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem ....94

  6.11. Działalność komercyjna ....96

7. Działalność informacyjna i edukacja przyrodnicza  ....99

  7.1. Edukacja przyrodnicza wśród wspinaczy ....99

  7.2. Informacja o zasadach użytkowania rejonów wspinaczkowych ....101

  8. Monitoring ruchu wspinaczkowego ....107

  8.1. Bezpośrednie pomiary terenowe ....113

  8.2. Pomiary automatyczne ....114

  8.3. Bilety wstępu ....114

  8.4. Książki wyjść wspinaczkowych ....115

  8.5. Bazy danych ....116

  8.6. Baza noclegowa i parkingi ....118

  8.7. Odbiorniki GPS i sieć GSM ....119

9. Przykłady kompleksowego zarządzania ruchem wspinaczkowym  ....121

  9.1. Jura Frankońska ....121

  9.2. Piaskowcowe rejony Europy Środkowej ....124

  9.3. Rejony wspinaczkowe Słowacji ....128

10. Wybrane organizacje reprezentujące wspinaczy  ....133

  10.1. The Access Fund ....134

  10.2. IG Klettern ....136

  10.3. Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" ....138

11. Podsumowanie  ....141

Bibliografia  ....143

Summary  155

Spis tabel / List of tables  ....161

Spis rycin / List of figures  ....163

Spis fotografii / List of photographs  ....165

Załączniki  ....169

© IGiGP UJ "2022"