Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2011 , Peregrinus Cracoviensis, z. 22.

Recenzje: prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, o. dr hab. Roman Jusiak OFM, prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Zygmunt Górka

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 36.75 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Antoni Jackowski 

 s. 9-22

Profesor Stanisław Liszewski. Wybitny Geograf, Wyjątkowy Człowiek, Wspaniały Przyjaciel

\"textSummary Pełny tekst (484 KB)

Franciszek Ziejka 

 s. 25-48

Tradycje i przyszłość Polskiego Panteonu Narodowego

\"textSummary Pełny tekst (976 KB)

René Matlovič 

 s. 49-60

Geography of religion in Slovakia since 1990

Pełny tekst (991 KB)

ks. Maciej Ostrowski 

 s. 61-76

Prawno-duszpasterskie aspekty sanktuarium. Wybrane zagadnienia

\"textSummary Pełny tekst (468 KB)

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 77-116

Badania z zakresu geografii pielgrzymek i turystyki religijnej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1985–2010)

\"textSummary Pełny tekst (1.0 MB)

Wojciech Mruk 

 s. 117-124

Czy św. Franciszek z Asyżu odbył pielgrzymkę do Jerozolimy?

\"textSummary Pełny tekst (360 KB)

Anita Wolaniuk 

 s. 125-136

Kościoły pw. św. Stanisława Kostki w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (8.5 MB)

Franciszek Mróz, Łukasz Mróz 

 s. 137-164

Kult św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (7.2 MB)

Lucyna Przybylska 

 s. 165-176

Nazwy sakralne ulic w miastach wojewódzkich Polski

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Eugeniusz Rydz 

 s. 177-196

Kształtowanie przestrzeni i krajobrazu sakralnego diecezji bydgoskiej

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Wiktor Szymborski 

 s. 197-216

Uwagi o znaczeniu religijnym Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej w Krakowie na przełomie średniowiecza i czasów odrodzenia

\"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 217-232

Wymiar etniczny struktury społecznej Krakowa - przeszłość i czasy współczesne

\"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Ewa Klima 

 s. 233-250

Parafia jako przedmiot zainteresowania geografii - doświadczenia łódzkie

\"textSummary Pełny tekst (4.3 MB)

Iwona Jażewicz 

 s. 251-266

Przestrzeń sakralna Koszalina po II wojnie światowej i tendencje zmian

\"textSummary Pełny tekst (6.3 MB)

Urszula Myga-Piątek 

 s. 267-288

Sacrum w krajobrazie Japonii

\"textSummary Pełny tekst (3.0 MB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska, Antoni Jackowski 

 s. 289-312

Turystyka religijna we Francji

Religious tourism in France

Summary: France is a European country with a very long history of pilgrimages. Even prior to the Christian era, pilgrimages were taking place in France. The pilgrimage movement blossomed starting in the 2nd century AD when Gaul became Christian. A dense network of pilgrimage centers and trails then developed over the centuries. Each center and trail possessed certain elements of infrastructure designed to assist pilgrims. As the centuries passed, more and more foreign pilgrims began to appear on French pilgrimage trails. One reason for this was that France was located on the route to the pilgrimage trail of Santiago de Compostela in Spain. A very special place in the world of pilgrimages belongs to Lourdes, which has served as a major pilgrimage center for the ill and disabled since 1858 when the Mother of God had appeared there. Lourdes has created specialized infrastructure and services designed to assist pilgrims. It is the largest center of Marian devotion in Europe and one of the largest in the world. Lourdes offers accommodations, eating establishments and transportation services designed to assist up to nine million pilgrims and tourists per year. This was the number of visitors in 2008 or the 150th anniversary of the appearance of the Mother of God. Religious tourism in France is formally tracked by about 50,000 sacred sites including four to five thousand potential pilgrimage sites. It is estimated that a little over 1,500 sacred sites serve as pilgrimages sites in modern-day France - of which 120 are experiencing increasing pilgrim traffic (Fig. 5). French pilgrimage sites generally follow international Catholic trends - about 90% are Marian-oriented sites. Among sacred sites dedicated to the Mother of God, close to 600 are large sites with a regional pilgrim audience. It is worth noting that increasingly large numbers of the French are going on pilgrimages themselves in recent decades. Researchers agree that pilgrim traffic has never been this strong. This is true of international, national and local pilgrimage centers. While the number of foreign tourists visiting France has declined somewhat in recent years (80.9 million in 2007; 76.8 million in 2009), the same has not been true of religious tourists in France. Their numbers have actually grown steadily from 40 million in 2005 to about 50 million in 2008. About 60% of religious tourists are French. The paper describes the history of religious tourism in France, principal sacred sites, key pilgrimage trails, pilgrim traffic, tourist traffic and the unique nature of Lourdes.

Peregrinus Cracoviensis, 2011, z. 22, s. 289-312.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (6.9 MB)

Mirosław Wójtowicz 

 s. 313-334

Przekształcenia ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Comopostela w latach 1989-2010

\"textSummary Pełny tekst (7.5 MB)

Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan 

 s. 335-356

Przemiany krajobrazu religijnego Częstochowy w XX wieku

\"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

© IGiGP UJ "2022"