Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2011 , Peregrinus Cracoviensis, z. 22.

Recenzje: prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, o. dr hab. Roman Jusiak OFM, prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Zygmunt Górka

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 36.75 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Antoni Jackowski 

 s. 9-22

Profesor Stanisław Liszewski. Wybitny Geograf, Wyjątkowy Człowiek, Wspaniały Przyjaciel

\"textSummary Pełny tekst (484 KB)

Franciszek Ziejka 

 s. 25-48

Tradycje i przyszłość Polskiego Panteonu Narodowego

\"textSummary Pełny tekst (976 KB)

René Matlovič 

 s. 49-60

Geography of religion in Slovakia since 1990

Pełny tekst (991 KB)

ks. Maciej Ostrowski 

 s. 61-76

Prawno-duszpasterskie aspekty sanktuarium. Wybrane zagadnienia

\"textSummary Pełny tekst (468 KB)

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 77-116

Badania z zakresu geografii pielgrzymek i turystyki religijnej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1985–2010)

Research in the geography of pilgrimages and religious tourism at the Institute of Geography and Spatial Management at the Jagiellonian University (1985-2010)

Summary: A quarter century has passed since the first postwar papers on the geography of pilgrimages have been published by the Institute of Geography and Spatial Management at the Jagiellonian University. Despite the new program's humble beginnings, its first published papers made their debut at the 25th Congress of the International Geographic Union in Paris (Jackowski 1984) and the 2nd Conference of Polish Geographers in Łódź (Jackowski 1985). The two publications marked the end of the initial phase of research in this field at the Institute and the beginning of a new era of systematic research and teaching in this field. This symbolic anniversary presents a good opportunity to reflect on past research accomplishments and contemplate future goals and aspirations in this field. Issues associated with the broadly defined field of geography of religion were the subject of conversation already in the mid-19th century in Kraków. The scale of research in this field increased substantially following World War I. The Jagiellonian University Tourism Program was responsible for the largest growth in Polish pilgrimage research between 1936 and 1939. The Program was directed by Stanisław Leszczycki. Religion-oriented research remained a marginal field of interest among geographers for many years following World War II. This was also true at the Jagiellonian University, primarily for political reasons. The political climate in Poland changed somewhat in the mid-1980s. Some geographers at the University took advantage of this new climate to publish some data collected over the course of several previous years. The first papers were published in the mid-1980s. Since then, full-time researchers and doctoral students at the Institute of Geography and Spatial Management have published over 200 papers in the field of geography of pilgrimages and religious tourism. Most papers were quite innovative and covered theoretical studies, attempts at the classification of various concepts, and the placement of the geography of religion in the context of the function and space of selected cities and regions. The Jagiellonian University began to take the lead in Polish geography in the area of pilgrimage and religious tourism studies. The University also gained significant international renown among geographers in this field. Full-time geography of religion faculty include Prof. Antoni Jackowski, Dr. Izabela Sołjan and Dr. Elżbieta Bilska-Wodecka. Finally, seven doctoral students completed their degrees in the geography of religion between 1999 and 2008. The following research themes dominate the activity of the Institute with respect to the geography of religion and religious tourism: theoretical and methodological studies, Polish pilgrimage and religious tourism studies, pilgrimages of John Paul II, pilgrimages and religious tourism as an element of European integration, centers of religious devotion, regions affected by pilgrimages and case studies. In 1991-93 Prof. Antoni Jackowski represented Poland at the Commission for Cultural Trails at the Council of Europe. He produced a number of materials on the Cistercian Trail in Poland and on other pilgrimage trails in Europe. On June 1, 1994, the Rector of the Jagiellonian University created the Department of the Geography of Religion. Prof. Antoni Jackowski became the chair of the department. It is the only department of the geography of religion in Poland and one of the few such departments in the world. The Department of the Geography of Religion then made an attempt to consolidate the geography of religion research community in Kraków. The Pilgrimage Seminar at the Institute was designed to serve this very purpose - it was organized between 1994 and 2001. Lectures were given by a number of researchers from academic centers in Kraków including secular and Church-related researchers. Foreign researchers as well as Polish researchers from other cities had also been invited to speak. In 1995 the Institute began to publish a specialized research journal called "Peregrinus Cracoviensis" whose editor was Prof. Jackowski. As of April of 2011, 22 issues have been published. The publication is interdisciplinary and remains dedicated to the broadly defined field of geography of religious culture. It is the only journal in Poland, and one of only a few around the world, dedicated to the issue of pilgrimages. It covers pilgrimages associated with all religions on a global, national, regional and local scale. The journal was very well-received by Pope John Paul II. When the Department of the Geography of Religion was founded, it was alone in its efforts to study this particular subject. Today, more and more geographers from all around Poland are becoming interested in this particular field of study. This is especially true of young researchers. It is hoped that these new researchers will publish works that will inspire the next generation of geographers.

Peregrinus Cracoviensis, 2011, z. 22, s. 77-116.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (1.0 MB)

Wojciech Mruk 

 s. 117-124

Czy św. Franciszek z Asyżu odbył pielgrzymkę do Jerozolimy?

\"textSummary Pełny tekst (360 KB)

Anita Wolaniuk 

 s. 125-136

Kościoły pw. św. Stanisława Kostki w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (8.5 MB)

Franciszek Mróz, Łukasz Mróz 

 s. 137-164

Kult św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (7.2 MB)

Lucyna Przybylska 

 s. 165-176

Nazwy sakralne ulic w miastach wojewódzkich Polski

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Eugeniusz Rydz 

 s. 177-196

Kształtowanie przestrzeni i krajobrazu sakralnego diecezji bydgoskiej

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Wiktor Szymborski 

 s. 197-216

Uwagi o znaczeniu religijnym Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej w Krakowie na przełomie średniowiecza i czasów odrodzenia

\"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 217-232

Wymiar etniczny struktury społecznej Krakowa - przeszłość i czasy współczesne

\"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Ewa Klima 

 s. 233-250

Parafia jako przedmiot zainteresowania geografii - doświadczenia łódzkie

\"textSummary Pełny tekst (4.3 MB)

Iwona Jażewicz 

 s. 251-266

Przestrzeń sakralna Koszalina po II wojnie światowej i tendencje zmian

\"textSummary Pełny tekst (6.3 MB)

Urszula Myga-Piątek 

 s. 267-288

Sacrum w krajobrazie Japonii

\"textSummary Pełny tekst (3.0 MB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska, Antoni Jackowski 

 s. 289-312

Turystyka religijna we Francji

\"textSummary Pełny tekst (6.9 MB)

Mirosław Wójtowicz 

 s. 313-334

Przekształcenia ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Comopostela w latach 1989-2010

\"textSummary Pełny tekst (7.5 MB)

Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan 

 s. 335-356

Przemiany krajobrazu religijnego Częstochowy w XX wieku

\"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

© IGiGP UJ "2022"