Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2011 , Peregrinus Cracoviensis, z. 22.

Recenzje: prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, o. dr hab. Roman Jusiak OFM, prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Zygmunt Górka

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 36.75 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Antoni Jackowski 

 s. 9-22

Profesor Stanisław Liszewski. Wybitny Geograf, Wyjątkowy Człowiek, Wspaniały Przyjaciel

\"textSummary Pełny tekst (484 KB)

Franciszek Ziejka 

 s. 25-48

Tradycje i przyszłość Polskiego Panteonu Narodowego

Traditions and future of Poland's National Pantheon

Summary: Every nation has made an attempt to build a national pantheon. In keeping with ancient tradition, the Roman Emperor Hadrian built a national pantheon in 125 A.D. in order to honor the gods. Seven gods that were considered guardians of Rome were to be honored: Jupiter, Mars, Neptune, Venus, Mercury, Pluto, Saturn. The National Pantheon of Rome is still standing. Other nations followed suit and built national pantheons for their heroes. Almost every European country established a tradition of burying the remains of important rulers at selected sites - usually holy sites associated with coronations. The National Pantheon of Poland has a history as complicated as the history of Poland itself. Over the course of the first few centuries of Polish statehood, a number of cities were considered as potential sites for a national pantheon. Krakow was finally selected as the site for this type of institution. The pantheon in Krakow possesses a number of unique characteristics that differentiate it from other pantheons in Poland. The National Pantheon of Poland located in Krakow has been associated with Wawel Castle for centuries. It is the site of the Burial Ground of Polish Kings, the Burial Ground of National Heroes and the Crypt of the Great Writers. On May 19, 1880 the Crypt of National Heroes at Skalka Monastery also became part of the National Pantheon. In late 2009 the addition of a new national burial site was considered - the cellars of the Church of the Apostles Peter and Paul - along Royal Road, which is today called Grodzka Street. The new burial ground for Great Poles is very close to the national burial ground at Wawel Castle and could serve as a complementary site for future burials. The proponents of this idea wish the new additions to the National Pantheon would serve as burial grounds for individuals who have had great achievements in the fields of culture, art and science, and have helped Poland gain recognition throughout the world. In this sense, the new additions would continue the great tradition established by the Crypt of National Heroes at Skalka Monastery 130 years ago. The opening of the Crypt of Great Poles is planned for September 27, 2012. The date i s not coincidental - it is the 400th anniversary of the death of Fr. Piotr Skarga. All matters associated with the Crypt of Great Poles are handled the National Pantheon Foundation, which was established on May 31, 2010. The Foundation was established by eleven public universities in Krakow as well as the Polish Academy of Arts and Sciences and the Archdiocese of Krakow.

Peregrinus Cracoviensis, 2011, z. 22, s. 25-48.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (976 KB)

René Matlovič 

 s. 49-60

Geography of religion in Slovakia since 1990

Pełny tekst (991 KB)

ks. Maciej Ostrowski 

 s. 61-76

Prawno-duszpasterskie aspekty sanktuarium. Wybrane zagadnienia

\"textSummary Pełny tekst (468 KB)

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 77-116

Badania z zakresu geografii pielgrzymek i turystyki religijnej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1985–2010)

\"textSummary Pełny tekst (1.0 MB)

Wojciech Mruk 

 s. 117-124

Czy św. Franciszek z Asyżu odbył pielgrzymkę do Jerozolimy?

\"textSummary Pełny tekst (360 KB)

Anita Wolaniuk 

 s. 125-136

Kościoły pw. św. Stanisława Kostki w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (8.5 MB)

Franciszek Mróz, Łukasz Mróz 

 s. 137-164

Kult św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (7.2 MB)

Lucyna Przybylska 

 s. 165-176

Nazwy sakralne ulic w miastach wojewódzkich Polski

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Eugeniusz Rydz 

 s. 177-196

Kształtowanie przestrzeni i krajobrazu sakralnego diecezji bydgoskiej

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Wiktor Szymborski 

 s. 197-216

Uwagi o znaczeniu religijnym Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej w Krakowie na przełomie średniowiecza i czasów odrodzenia

\"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 217-232

Wymiar etniczny struktury społecznej Krakowa - przeszłość i czasy współczesne

\"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Ewa Klima 

 s. 233-250

Parafia jako przedmiot zainteresowania geografii - doświadczenia łódzkie

\"textSummary Pełny tekst (4.3 MB)

Iwona Jażewicz 

 s. 251-266

Przestrzeń sakralna Koszalina po II wojnie światowej i tendencje zmian

\"textSummary Pełny tekst (6.3 MB)

Urszula Myga-Piątek 

 s. 267-288

Sacrum w krajobrazie Japonii

\"textSummary Pełny tekst (3.0 MB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska, Antoni Jackowski 

 s. 289-312

Turystyka religijna we Francji

\"textSummary Pełny tekst (6.9 MB)

Mirosław Wójtowicz 

 s. 313-334

Przekształcenia ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Comopostela w latach 1989-2010

\"textSummary Pełny tekst (7.5 MB)

Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan 

 s. 335-356

Przemiany krajobrazu religijnego Częstochowy w XX wieku

\"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

© IGiGP UJ "2022"