Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia ludności"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej

Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej

Soja M., Zborowski A. (red.), 2011, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Zygmunt Górka

ISBN 978-83-88424-62-5

Język publikacji: polski

Cena: 31.50 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek, Agnieszka Kwiatek-Sołtys 

 s. 11-26

Stan i perspektywy starzenia się ludności w Polsce i Europie

Pełny tekst (13.6 MB)

Iwona Kiniorska 

 s. 27-39

Procesy ludnościowe w miastach województwa świętokrzyskiego

Pełny tekst (3.1 MB)

Andrzej Miszczuk 

 s. 41-53

Przemiany ruchu naturalnego ludności regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy po roku 2000

Pełny tekst (4.2 MB)

Jerzy Runge 

 s. 55-68

Przestrzeń społeczna województwa śląskiego - problemy a potrzeby badawcze

Pełny tekst (102 KB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 69-82

Zmiany rozmieszczenia ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku

Pełny tekst (2.4 MB)

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska 

 s. 83-98

Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych

Pełny tekst (10.6 MB)

Anna Warych-Juras, Jadwiga Gałka 

 s. 99-110

Starzenie się ludności w polskich obszarach metropolitalnych

Pełny tekst (1.5 MB)

Anna Winiarczyk-Raźniak 

 s. 111-119

Majowie w Meksyku

Pełny tekst (2.3 MB)

Zygmunt Górka, Agnieszka Brzosko-Sermak 

 s. 123-136

Przemiany i funkcje miast regionu miejskiego Krakowa

Pełny tekst (5.7 MB)

Henryk Ponikowski 

 s. 137-150

O ekstruzji potencjałów rozwoju najmniejszych miast w Polsce

Pełny tekst (1.1 MB)

Anna Runge, Agnieszka Kwiatek-Sołtys 

 s. 151-162

Małe i średnie miasta Polski na osi kontinuum osadniczego

Pełny tekst (1.4 MB)

Maria Tkocz 

 s. 163-173

Zróżnicowanie przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w miastach metropolii "Silesia"

Pełny tekst (578 KB)

Mirosław Wójtowicz 

 s. 175-189

Proces urbanizacji a przekształcenia brazylijskich obszarów metropolitalnych na przełomie XX i XXI wieku

Pełny tekst (2.9 MB)

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski 

 s. 193-204

Pół wieku ewolucji teorii i praktyki planowania przestrzennego w Polsce (1961-2010)

Pełny tekst (101 KB)

Franciszek Kłosowski 

 s. 205-215

Usługi w dzielnicach peryferyjnych polskich miast - współczesne tendencje

Pełny tekst (88 KB)

Grażyna Prawelska-Skrzypek 

 s. 217-229

Czynniki rozwoju nowoczesnej ospodarki Małopolski

Pełny tekst (123 KB)

Alicja Szajnowska-Wysocka 

 s. 231-238

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta (na przykładzie Rudy Śląskiej)

Pełny tekst (533 KB)

Krzysztof Szpara 

 s. 239-251

Przyjazdowy ruch turystyczny w województwie podkarpackim w 2009 r.

Pełny tekst (532 KB)

Joanna Więcław-Michniewska, Łukasz Kasprzyk 

 s. 253-269

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2010 na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO)

Pełny tekst (2.8 MB)

Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Sławomir Sitek 

 s. 271-281

Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast

Pełny tekst (110 KB)

Iwona Jażdżewska 

 s. 285-288

Profesor Adam Jelonek uczestnik wycieczek organizowanych przez Katedrę Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego

Pełny tekst (875 KB)

Iwona Kiniorska 

 s. 289-290

Ze spotkań z Profesorem Adamem Jelonkiem

Pełny tekst (33 KB)

© IGiGP UJ "2023"