Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 9

Preface

Pełny tekst (41 KB)

Milan Lapin, Marian Melo 

 s. 11-17

Climate change and its possible impacts on the urban areas in SW Slovakia

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (583 KB)

Tomas Streda, Hana Pokladnikova, Petra Fukalova, Jaroslav Roznovsky 

 s. 19-27

Temperature conditions of Brno City on the level of mesoclimate and microclimate

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (549 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 29-40

Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (259 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-51

Influence of air temperature inversions on the air pollution dispersion conditions in Krakow

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (492 KB)

Jerzy Radomski, Artur Widawski 

 s. 53-66

Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Zuzanna Bielec-Bąkowska, Grażyna Knozová, Mieczysław Leśniok, Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 67-84

High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.9 MB)

Jana Skvareninova, Blazena Bencatova, Jaroslav Skvarenina, Bernard Siska, Matus Hribik, Janka Laffersova 

 s. 85-94

Variation of spring phenological phases and airborne pollen grains of the european hazel (corylus avellana l.) in the Zvolen Basin (Slovakia) as influenced by meteorological factors

Wpływ elementów meteorologicznych na zmienność wiosennych fenofaz oraz występowanie ziaren pyłku leszczyny pospolitej (Corylus avellana L.) w Kotlinie Zwoleńskiej (Słowacja)

Zarys treści: W pracy przeanalizowano wyniki obserwacji fenologicznych leszczyny pospolitej (Corylus avellana L.) w powiązaniu z temperaturą powietrza. Obserwacje wykonywano w latach 1987-2009 w środkowej Słowacji (Kotlina Zwoleńska). Dotyczyły one 10% początku faz fenologicznych: wydłużanie kotek, butonizacja i kwitnienie. Wydłużanie kotek przebiegało w danym okresie średnio od 7 lutego i trwało 10 dni. Butonizacja rozpoczynała się 20 lutego ze średnią długością trwania 8 dni. Fenofaza kwitnienia rozpoczynała się w omawianym okresie średnio 2 marca i trwała 6 dni. Początki faz fenologicznych rozpoczynały się najwcześniej w latach 2007 i 2005. Fenofazy charakteryzowały się dużą zmiennością (sx% 27,3-35,3) pod wpływem znacznych wahań dobowej temperatury powietrza w poszczególnych latach. Początki wiosennych faz fenologicznych rozpoczynały się wcześniej o 2,5-5,5 dnia. Najwyższe stężenie ziaren pyłku, wychwytywanych za pomocą rotacyjnego pochłaniacza objętościowego (Burkard), występowało około 10 dni po rozpoczęciu fenologicznej fazy kwitnienia. Zróżnicowanie maksymalnej liczby ziaren pyłku zmieniało się w zakresie od 50 do 500 na m3. Występowanie kilku maksimów stężenia ziaren pyłku jest związane z jednej strony z kwitnieniem leszczyny w Kotlinie Zwoleńskiej, a z drugiej strony bardzo późne wysokie notowania są spowodowane przenoszeniem ziaren pyłku przez przepływające powietrze z wyższych obszarów górskich.

Słowa kluczowe: fenologia, leszczyna pospolita (Corylus avellana L.), temperatura powietrza, pokrywa śnieżna, analizy pyłkowe, środkowa Słowacja

Słowa kluczowe (w języku angielskim): phenology, European hazel (Corylus avellana L.), air temperature, snow cover, pollen analyses, Central Slovakia

Prace Geograficzne, 2011, z. 126, s. 85-94.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (690 KB)

© IGiGP UJ "2022"