Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 9

Preface

Pełny tekst (41 KB)

Milan Lapin, Marian Melo 

 s. 11-17

Climate change and its possible impacts on the urban areas in SW Slovakia

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (583 KB)

Tomas Streda, Hana Pokladnikova, Petra Fukalova, Jaroslav Roznovsky 

 s. 19-27

Temperature conditions of Brno City on the level of mesoclimate and microclimate

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (549 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 29-40

Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (259 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-51

Influence of air temperature inversions on the air pollution dispersion conditions in Krakow

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (492 KB)

Jerzy Radomski, Artur Widawski 

 s. 53-66

Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Zuzanna Bielec-Bąkowska, Grażyna Knozová, Mieczysław Leśniok, Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 67-84

High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.9 MB)

Jana Skvareninova, Blazena Bencatova, Jaroslav Skvarenina, Bernard Siska, Matus Hribik, Janka Laffersova 

 s. 85-94

Variation of spring phenological phases and airborne pollen grains of the european hazel (corylus avellana l.) in the Zvolen Basin (Slovakia) as influenced by meteorological factors

Wpływ elementów meteorologicznych na zmienność wiosennych fenofaz oraz występowanie ziaren pyłku leszczyny pospolitej (Corylus avellana L.) w Kotlinie Zwoleńskiej (Słowacja)

Summary: The impact of air temperature on the formation of generative organs of the European hazel (Corylus avellana L.) and the onsets of related phenophases during the years 1987-2009 in Central Slovakia (the Zvolen basin) are analyzed in this paper. The analyses are based on the records of 10% and full onset of catkins lenghtening, inflorescence emergence and flowering. Catkins lengthening was observed on February 7th and lasted 10 days on average, inflorescence emergence on February 20th and 8 days and flowering on March 2nd and 6 days. The earliest dates of phenophases onsets were observed in 2007, while the latest in 1987 and 2005. A large variability of daily mean air temperatures in different years resulted also in a high variability of phenophases onsets (sx% 27.3-35.3). The onsets of spring phenophases earlier by 2.5-5.5 days were recorded at the end of the evaluated period of years as compared with the beginning. The concentration of pollen grains captured with a Burkard volumetric rotate pollen trap culminated approximately 10 days after flowering. The peak pollen grain concentration varied in a range of 50-500 pollen grains per m3. The peaks of pollen grains concentrations in the Zvolen Basin were influenced, apart from the flowering of the European hazel also by the transport of pollen grains from higher mountainous habitats especially in the late pollen season.

Słowa kluczowe: fenologia, leszczyna pospolita (Corylus avellana L.), temperatura powietrza, pokrywa śnieżna, analizy pyłkowe, środkowa Słowacja

Słowa kluczowe (w języku angielskim): phenology, European hazel (Corylus avellana L.), air temperature, snow cover, pollen analyses, Central Slovakia

Prace Geograficzne, 2011, z. 126, s. 85-94.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (690 KB)

© IGiGP UJ "2022"