Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 9

Preface

Pełny tekst (41 KB)

Milan Lapin, Marian Melo 

 s. 11-17

Climate change and its possible impacts on the urban areas in SW Slovakia

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (583 KB)

Tomas Streda, Hana Pokladnikova, Petra Fukalova, Jaroslav Roznovsky 

 s. 19-27

Temperature conditions of Brno City on the level of mesoclimate and microclimate

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (549 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 29-40

Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (259 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-51

Influence of air temperature inversions on the air pollution dispersion conditions in Krakow

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (492 KB)

Jerzy Radomski, Artur Widawski 

 s. 53-66

Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Zuzanna Bielec-Bąkowska, Grażyna Knozová, Mieczysław Leśniok, Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 67-84

High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example)

Wysokie stężenia pyłu zawieszonego w Brnie, Sosnowcu i Krakowie na przykładzie 2009 roku

Zarys treści: W opracowaniu przedstawiono charakterystykę warunków synoptycznych i meteorologicznych dni z najwyższym stężeniem pyłu zawieszonego PM10 w trzech aglomeracjach Europy Środkowej (w Brnie, Sosnowcu i Krakowie). Wykorzystano dane pochodzące z 2009 roku: średnie dobowe stężenia pyłu PM10, dobowe wartości wybranych elementów meteorologicznych oraz kalendarze typów sytuacji synoptycznych T. Niedźwiedzia i Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że we wszystkich rozpatrywanych miastach najwyższym stężeniom pyłu PM10 towarzyszyły podobne sytuacje synoptyczne i warunki meteorologiczne. Zauważono, że przekroczenie normy zanieczyszczeń najczęściej i najwcześniej występuje w Krakowie, a następnie w Sosnowcu i Brnie, co świadczy o wpływie warunków lokalnych tych miast.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, stan aerosanitarny, PM10, Europa Środkowa, tereny zurbanizowane, cyrkulacja atmosferyczna, czynniki antropogeniczne

Słowa kluczowe (w języku angielskim): air pollution, air quality status, PM10, Central Europe, urban areas, atmospheric circulation, anthropogenic factors

Prace Geograficzne, 2011, z. 126, s. 67-84.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.9 MB)

Jana Skvareninova, Blazena Bencatova, Jaroslav Skvarenina, Bernard Siska, Matus Hribik, Janka Laffersova 

 s. 85-94

Variation of spring phenological phases and airborne pollen grains of the european hazel (corylus avellana l.) in the Zvolen Basin (Slovakia) as influenced by meteorological factors

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (690 KB)

© IGiGP UJ "2022"