Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 9

Preface

Pełny tekst (41 KB)

Milan Lapin, Marian Melo 

 s. 11-17

Climate change and its possible impacts on the urban areas in SW Slovakia

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (583 KB)

Tomas Streda, Hana Pokladnikova, Petra Fukalova, Jaroslav Roznovsky 

 s. 19-27

Temperature conditions of Brno City on the level of mesoclimate and microclimate

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (549 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 29-40

Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (259 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-51

Influence of air temperature inversions on the air pollution dispersion conditions in Krakow

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (492 KB)

Jerzy Radomski, Artur Widawski 

 s. 53-66

Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland

Wpływ typów cyrkulacji na stężenie SO2 na Wyżynie Śląskiej

Zarys treści: Na Wyżynie Śląskiej w ostatnich latach można zauważyć poprawę stanu sanitarnego powietrza, lecz w dalszym ciągu jest on niekorzystny. Znacznie rzadziej, niż poprzednio zdarzają się przekroczenia dopuszczalnych norm (głównie dobowych), co szczególnie widoczne jest w okresie zimowym. Przeprowadzona w opracowaniu szczegółowa ocena wpływu cyrkulacji atmosferycznej na występowanie określonego stężenia zanieczyszczeń potwierdziła dominujący wpływ poszczególnych typów cyrkulacji na kształtowanie się wielkości zanieczyszczenia powietrza na Wyżynie Śląskiej. W przebiegu wieloletnim najwyższe wartości koncentracji SO2 we wszystkich analizowanych klasyfikacjach występowały przy typach Ca, SEa oraz Sa, kiedy to średnie dobowe wartości przekraczały 50 ug•m-3. Najniższe wartości koncentracji SO2 występowały przy typach Nc, NWc oraz Cc, kiedy to średnie dobowe wartości nieznacznie przekraczały 20 ľg•m-3. Uwzględnienie danych o imisji z rozdzielczością dobową oraz trzech kalendarzy typów cyrkulacji pozwoliło na szczegółowe przedstawienie wzajemnych zależności pomiędzy rozważanymi zmiennymi.

Słowa kluczowe: atmospheric circulation, immission, calendar of the circulation types, SO2, Silesian Upland

Słowa kluczowe (w języku angielskim): cyrkulacja atmosferyczna, imisja, kalendarz typów cyrkulacji, SO2, Wyżyna Śląska

Prace Geograficzne, 2011, z. 126, s. 53-66.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.6 MB)

Zuzanna Bielec-Bąkowska, Grażyna Knozová, Mieczysław Leśniok, Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 67-84

High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.9 MB)

Jana Skvareninova, Blazena Bencatova, Jaroslav Skvarenina, Bernard Siska, Matus Hribik, Janka Laffersova 

 s. 85-94

Variation of spring phenological phases and airborne pollen grains of the european hazel (corylus avellana l.) in the Zvolen Basin (Slovakia) as influenced by meteorological factors

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (690 KB)

© IGiGP UJ "2022"