Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 9

Preface

Pełny tekst (41 KB)

Milan Lapin, Marian Melo 

 s. 11-17

Climate change and its possible impacts on the urban areas in SW Slovakia

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (583 KB)

Tomas Streda, Hana Pokladnikova, Petra Fukalova, Jaroslav Roznovsky 

 s. 19-27

Temperature conditions of Brno City on the level of mesoclimate and microclimate

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (549 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 29-40

Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (259 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-51

Influence of air temperature inversions on the air pollution dispersion conditions in Krakow

Rola inwersji temperatury powietrza w kształtowaniu warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie

Zarys treści: Kraków nadal należy do miast o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, przykładowo: w Al. Krasińskiego w 2008 r. średnie roczne stężenie PM10 osiągnęło 80 ugˇm-3, przy obowiązującej normie 40 ugˇm-3 (Raport... 2009). Dyspersja zanieczyszczeń powietrza jest znacznie osłabiona przez usytuowanie miasta w dolinie Wisły i częste inwersje termiczne. W pracy wykorzystano codzienne pomiary temperatury minimalnej z lat 1972-1996 ze stacji meteorologicznych w Garlicy Murowanej (270 m n.p.m.), Balicach (237 m n.p.m.) i Libertowie (314 m n.p.m.), automatyczne pomiary temperatury co 5 minut z okresu 03.2009-02.2010 r. z punktów w Jeziorzanach (211 m n.p.m.), przy Al. Krasińskiego (204 m n.p.m.) i przy ul. Malczewskiego (222 m n.p.m., u podnóża masztu radiowego) oraz automatyczne pomiary co 10 minut z masztu radiowego przy ul. Malczewskiego (wys. 115 m n.p.g.) z tego samego okresu (Ryc. 1). Ponadto wykorzystano pomiary temperatury powietrza w Balicach i Libertowie o godz. 00 i 03 UTC z okresu 09.2007-08.2009 r. Stacje w Garlicy Murowanej, Balicach i Libertowie tworzą profil N-S przez zachodnią część doliny Wisły w obszarach pozamiejskich Krakowa. Punkt w Jeziorzanach reprezentuje tereny pozamiejskie w dnie doliny, podobnie jak Balice, ale jest pozbawiony wpływu zabudowy lotniska. Punkt przy Al. Krasińskiego reprezentuje warunki kanionu ulicznego w centrum miasta, w dnie doliny. Za sytuację inwersyjną przyjęto taką, kiedy różnica temperatury między stacją w dnie doliny i stacją wierzchowinową lub punktem na maszcie wynosiła <-0,5K. W latach 1972-1996 inwersje zdarzały się znacznie częściej w profilu Balice-Libertów niż Balice-Garlica Murowana (Tab. 1). W porównaniu z latami 1972-1996, w okresie 09.2007-08.2009 r. częstość występowania inwersji wzrosła z około 50% do 70% (Tab. 1 i 2), jest to jednak tylko efekt niewielkiej zmiany lokalizacji stacji w Balicach (Bokwa 2010). Porównanie równoczesnych pomiarów z Libertowa i wierzchołka masztu (Ryc. 2) pokazuje, że nocą temperatura w Libertowie jest niższa o około 1-2K. Różnice temperatury <-0,5K między Jeziorzanami i Libertowem wykorzystano do określenia częstości występowania inwersji w obszarze pozamiejskim, zaś różnice między Al. Krasińskiego i szczytem masztu - w obszarze miejskim. Nocą inwersje występują rzadziej nad obszarem miejskim niż pozamiejskim, ale ich częstość przekracza 30% od wiosny do jesieni (Ryc. 3). Duże wartości pionowego gradientu temperatury (tzn. <-4,0Kˇ100 m-1) występują znacznie częściej w obszarze pozamiejskim niż nad miastem (Tab. 3). W badanej 100-metrowej warstwie powietrza nie stwierdzono tzw. efektu crossover. Relatywnie duża częstość inwersji termicznych nad zurbanizowanym obszarem Krakowa stanowi ważną różnicę mezoklimatyczną w porównaniu z klimatami miast położonych na obszarach o mało zróżnicowanej rzeźbie terenu. Jest to także czynnik poważnie ograniczający warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza.

Słowa kluczowe: klimat miasta, inwersje temperatury powietrza, Kraków, zanieczyszczenie powietrza, dyspersja

Słowa kluczowe (w języku angielskim): urban climate, air temperature inversions, Krakow, air pollution, dispersion

Prace Geograficzne, 2011, z. 126, s. 41-51.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (492 KB)

Jerzy Radomski, Artur Widawski 

 s. 53-66

Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Zuzanna Bielec-Bąkowska, Grażyna Knozová, Mieczysław Leśniok, Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 67-84

High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.9 MB)

Jana Skvareninova, Blazena Bencatova, Jaroslav Skvarenina, Bernard Siska, Matus Hribik, Janka Laffersova 

 s. 85-94

Variation of spring phenological phases and airborne pollen grains of the european hazel (corylus avellana l.) in the Zvolen Basin (Slovakia) as influenced by meteorological factors

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (690 KB)

© IGiGP UJ "2022"