Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 9

Preface

Pełny tekst (41 KB)

Milan Lapin, Marian Melo 

 s. 11-17

Climate change and its possible impacts on the urban areas in SW Slovakia

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (583 KB)

Tomas Streda, Hana Pokladnikova, Petra Fukalova, Jaroslav Roznovsky 

 s. 19-27

Temperature conditions of Brno City on the level of mesoclimate and microclimate

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (549 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 29-40

Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow)

Niedobory promieniowania słonecznego i ich wpływ na życie mieszkańców miasta (na przykładzie Krakowa)

Zarys treści: Promieniowanie słoneczne jest niezbędne do prawidłowego rozwoju, dojrzewania i funkcjonowania organizmu człowieka. Na podstawie dobowych wartości zachmurzenia i usłonecznienia z lat 1884-2009 scharakteryzowano okres z niedoborem promieniowania słonecznego w Krakowie. Stwierdzono, że w Krakowie, podobnie jak w innych miastach Polski, największe niedobory promieniowania słonecznego występują od połowy listopada do drugiej dekady stycznia. W tym okresie ze względów astronomicznych i meteorologicznych sumy dzienne usłonecznienia nie przekraczają dwóch godzin, a Słońce góruje na wysokości poniżej 20 stopni nad horyzontem. Z tych powodów do większości pomieszczeń w gęsto zabudowanym mieście nie dociera promieniowanie bezpośrednie. Ponadto, ze względu na sezon grzewczy panuje duże zanieczyszczenie w mieście ograniczające promieniowanie słoneczne. Usytuowanie Krakowa we wklęsłej formie terenu, częste inwersje temperatury i duża liczba dni z mgłą oraz w zimie znaczne pokrycie nieba przez chmury Stratus, utrudniają naturalne przewietrzanie miasta, powodując dużą koncentrację zanieczyszczeń i utrzymywanie się ich w powietrzu przez dłuższy czas. Krótki dzień, niskie położenie Słońca w zimie oraz często całkowite pokrycie nieba chmurami warstwowymi i duże stężenia zanieczyszczeń mogą być u wielu osób przyczyną złego samopoczucia i nasilenia dolegliwości związanych z tzw. głodem słonecznym. Najlepszymi formami zapobiegania niedoborom promieniowania słonecznego w zimie są aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i fototerapia. Urbaniści i architekci w projektach zabudowy miejskiej powinni uwzględniać optymalne rozwiązania, korzystne dla mieszkańców zarówno latem, jak i zimą.

Słowa kluczowe: bioklimat miasta, zachmurzenie, usłonecznienie, niedobór promieniowania słonecznego, głód słoneczny

Słowa kluczowe (w języku angielskim): urban bioclimatic conditions, cloudiness, sunshine duration, deficit of solar radiation, hunger for sunshine

Prace Geograficzne, 2011, z. 126, s. 29-40.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (259 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-51

Influence of air temperature inversions on the air pollution dispersion conditions in Krakow

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (492 KB)

Jerzy Radomski, Artur Widawski 

 s. 53-66

Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Zuzanna Bielec-Bąkowska, Grażyna Knozová, Mieczysław Leśniok, Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 67-84

High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.9 MB)

Jana Skvareninova, Blazena Bencatova, Jaroslav Skvarenina, Bernard Siska, Matus Hribik, Janka Laffersova 

 s. 85-94

Variation of spring phenological phases and airborne pollen grains of the european hazel (corylus avellana l.) in the Zvolen Basin (Slovakia) as influenced by meteorological factors

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (690 KB)

© IGiGP UJ "2022"