Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 9

Preface

Pełny tekst (41 KB)

Milan Lapin, Marian Melo 

 s. 11-17

Climate change and its possible impacts on the urban areas in SW Slovakia

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (583 KB)

Tomas Streda, Hana Pokladnikova, Petra Fukalova, Jaroslav Roznovsky 

 s. 19-27

Temperature conditions of Brno City on the level of mesoclimate and microclimate

Warunki termiczne miasta Brna w skali mikro- i mezoklimatu

Zarys treści: Klimat miasta wywiera silny negatywny stres na zdrowie ludzi. Szczególnie uciążliwe dla mieszkańców miast są długo utrzymujące się fale upałów. Do analizy dni gorących wybrano dane klimatologiczne ze stacji automatycznych położonych w potencjalnie porówywalnych warunkach klimatycznych, ale w wyraźnie odmiennych warunkach środowiskowych. Klimat miasta reprezentują stacje: Brno-Zabovresky i Plac Mendla, natomiast klimat podmiejski reprezentują stacje: Brno-Turany i Jundrov. Przeanalizowano następujące charakterystyki cieplne: liczba dni upalnych w poszczególnych latach, liczba dni w falach gorąca i suma temperatury efektywnej przekraczającej 30°C, liczba fal gorąca oraz maksymalny i średni czas trwania fal gorąca. Oszacowany był ponadto wpływ albedo, współczynnika emisji i modyfikacji temperatury przez poszczególne powierzchnie. Szczegółowe studium warunków klimatycznych na stacjach w centrum miasta, poza centrum i na jego obrzeżu wykazało, że średnia roczna temperatura zmienia się od 10,4 do 11,1°C. Maksymalna roczna temperatura powietrza osiąga wartości od 36,1 do 37,9°C. Liczba dni gorących wynosi od 178 do 260, a liczba dni upalnych zmienia się od 42 do 103 w ciągu roku.

Słowa kluczowe: klimat miasta, miejskia wyspa ciepła, fala gorąca, temperatura powierzchni

Słowa kluczowe (w języku angielskim): urban climate, urban heat island, heat waves, surface temperature

Prace Geograficzne, 2011, z. 126, s. 19-27.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (549 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 29-40

Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (259 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-51

Influence of air temperature inversions on the air pollution dispersion conditions in Krakow

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (492 KB)

Jerzy Radomski, Artur Widawski 

 s. 53-66

Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Zuzanna Bielec-Bąkowska, Grażyna Knozová, Mieczysław Leśniok, Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 67-84

High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.9 MB)

Jana Skvareninova, Blazena Bencatova, Jaroslav Skvarenina, Bernard Siska, Matus Hribik, Janka Laffersova 

 s. 85-94

Variation of spring phenological phases and airborne pollen grains of the european hazel (corylus avellana l.) in the Zvolen Basin (Slovakia) as influenced by meteorological factors

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (690 KB)

© IGiGP UJ "2022"