Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 9

Preface

Pełny tekst (41 KB)

Milan Lapin, Marian Melo 

 s. 11-17

Climate change and its possible impacts on the urban areas in SW Slovakia

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (583 KB)

Tomas Streda, Hana Pokladnikova, Petra Fukalova, Jaroslav Roznovsky 

 s. 19-27

Temperature conditions of Brno City on the level of mesoclimate and microclimate

Warunki termiczne miasta Brna w skali mikro- i mezoklimatu

Summary: The urban climate causes intensive physical stress with negative impacts on health. Stations with automatic measurement regime lying in potentially comparable climatic conditions but significantly different environmental conditions were selected in order to analyze the heat waves incidence. The urban climate was represented by the Brno-Zabovresky and Mendel Square stations and the suburban climate by the Brno-Turany and Jundrov stations. The number of tropical days in individual years, the number of days in heat waves, the sum of effective temperatures in heat waves above 30°C, the number of heat waves and the maximum and averages duration of heat waves were analyzed. The influence of albedo, emissivity and temperature (ir)regulation of different surfaces were also evaluated. The detailed study of climatic conditions at the stations placed in the city centre, outside the city centre and in the periphery proved that the mean annual temperature varies from 10.4 to 11.1°C. The maximum annual temperature varies from 36.1 to 37.9°C. The number of summer days varies from 178 to 260. The number of tropical days varies from 42 to 103

Słowa kluczowe: klimat miasta, miejskia wyspa ciepła, fala gorąca, temperatura powierzchni

Słowa kluczowe (w języku angielskim): urban climate, urban heat island, heat waves, surface temperature

Prace Geograficzne, 2011, z. 126, s. 19-27.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (549 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 29-40

Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (259 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-51

Influence of air temperature inversions on the air pollution dispersion conditions in Krakow

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (492 KB)

Jerzy Radomski, Artur Widawski 

 s. 53-66

Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Zuzanna Bielec-Bąkowska, Grażyna Knozová, Mieczysław Leśniok, Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 67-84

High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.9 MB)

Jana Skvareninova, Blazena Bencatova, Jaroslav Skvarenina, Bernard Siska, Matus Hribik, Janka Laffersova 

 s. 85-94

Variation of spring phenological phases and airborne pollen grains of the european hazel (corylus avellana l.) in the Zvolen Basin (Slovakia) as influenced by meteorological factors

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (690 KB)

© IGiGP UJ "2022"