Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 9

Preface

Pełny tekst (41 KB)

Milan Lapin, Marian Melo 

 s. 11-17

Climate change and its possible impacts on the urban areas in SW Slovakia

Zmiany klimatu i ich potencjalny wpływ na tereny zurbanizowane południowo-zachodniej Słowacji

Zarys treści: W pracy przedstawiono krótką analizę możliwych wpływów zmian klimatu na podmiejskie i miejskie obszary południowo-zachodniej Słowacji. Wynikiem ocieplenia klimatu spowodowanego zwiększeniem efektu cieplarnianego może być wzrost globalnej temperatury o około 2,5°C do 2100 roku. Na Słowacji w skali wieloletniej przyjmuje się wzrost temperatury od 2 do 4°C na rok. Zdaniem autorów dodatkowe ocieplanie się stref miejskich jest spowodowane zmienionym bilansem ciepła powierzchni w terenach zurbanizowanych (zamiana powierzchni naturalnych na sztuczne - beton, asfalt, bruk, budynki, itd.), a częściowo również emisją sztucznego ciepła (uwalnianie energii podczas ogrzewania, produkcji przemysłowej itp.). W małych miastach "efekt miejski" powoduje ocieplenie o 0,5°C, w większych do 2°C na rok. W artykule zarysowano dotychczasowy stan badań klimatu miejskiego na Słowacji oraz przedstawiono możliwości dalszych badań i propozycje poprawy klimatu miejskiego.

Słowa kluczowe: zmiany klimatu, klimat miasta, Bratysława, Słowacja

Słowa kluczowe (w języku angielskim): climate change, urban climate, Bratislava, Slovakia

Prace Geograficzne, 2011, z. 126, s. 11-17.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (583 KB)

Tomas Streda, Hana Pokladnikova, Petra Fukalova, Jaroslav Roznovsky 

 s. 19-27

Temperature conditions of Brno City on the level of mesoclimate and microclimate

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (549 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 29-40

Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (259 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-51

Influence of air temperature inversions on the air pollution dispersion conditions in Krakow

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (492 KB)

Jerzy Radomski, Artur Widawski 

 s. 53-66

Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Zuzanna Bielec-Bąkowska, Grażyna Knozová, Mieczysław Leśniok, Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

 s. 67-84

High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.9 MB)

Jana Skvareninova, Blazena Bencatova, Jaroslav Skvarenina, Bernard Siska, Matus Hribik, Janka Laffersova 

 s. 85-94

Variation of spring phenological phases and airborne pollen grains of the european hazel (corylus avellana l.) in the Zvolen Basin (Slovakia) as influenced by meteorological factors

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (690 KB)

© IGiGP UJ "2022"