Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 33.60 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Mirosław Mika 

 s. 7

Przedmowa

Pełny tekst (30 KB)

Peter Čuka, Bohuslava Gregorová 

 s. 9-18

Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji - przykład stacji narciarskiej Donovaly

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (801 KB)

Magdalena Duda-Seifert 

 s. 19-35

Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę po roku 1989 na obszarach górskich - przykład Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.0 MB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 37-61

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.0 MB)

Michajło Hamkało, Nazar Kudła 

 s. 63-75

Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny - uwarunkowania i możliwości rozwoju

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (445 KB)

Jan Havrlant 

 s. 77-93

Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym "Beskidy"

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (400 KB)

Kinga Krzesiwo, Mirosław Mika 

 s. 95-110

Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Alena Madziková, Radoslav Klamár, Martin Rosič, Ján Kaňuk 

 s. 111-128

Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 129-145

Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1005 KB)

Włodzimierz Ranoszek, Krzysztof Widawski 

 s. 147-160

Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Krzysztof Szpara 

 s. 161-178

Agroturystyka w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1012 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 179-196

Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich

Selected determinants of tourist functions of towns in the Polish Carpathians

Summary: Contemporary determinants of urban socio-economic development are often attributed to several factors, which include: urban policy as specified by local governments, local entrepreneurship and legal regulations. These factors may have different effects upon urban development. This development hinges on the various resources available in a region: its environmental, cultural, economic and social elements. The Carpathians are one of the most important tourist regions in Poland, so broadly defined tourism plays a crucial role in the socio-economic development of many mountainous towns. The major aim of this research is to identify the links between towns' spatial structure (topographic elements) and potential tourist development. Also, the author attempts to determine the role of tourism in the Carpathian towns through the lenses of local government policies. This attempt, although based on tourist functions, does not include all the factors local development depends on, nor all t he indicators necessary to fully understand this issue. Only a few selected characteristics of the town development are taken into consideration. Accordingly, this research is also a new approach to the considered topic as viewed from the methodological perspective; many factors derived from settlement analyses were classified and then put together as a whole. In accordance with such an approach it was determined that: 1) towns located in the Polish Carpathians have good prospects to increase their tourist potential; 2) unlike for other towns, the land relief is not a barrier of tourist development here, but rather an asset; 3) local governments are generally aware of the role played by tourist potential in the socio-economic development of their area. Additionally, a very important issue is to plan and implement such actions, which are in line with sustainable development. A need to preserve both natural and cultural resources in the Polish Carpathians is inevitable, if these resources are still to be the main advantage accelerating socio-economic development.

Słowa kluczowe: miasta, Karpaty Polskie, funkcja turystyczna, samorząd lokalny

Słowa kluczowe (w języku angielskim): cities, Polish Carpathians, tourism function, local government

Prace Geograficzne, 2011, z. 125, s. 179-196.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (2.1 MB)

© IGiGP UJ "2022"