Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 33.60 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Mirosław Mika 

 s. 7

Przedmowa

Pełny tekst (30 KB)

Peter Čuka, Bohuslava Gregorová 

 s. 9-18

Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji - przykład stacji narciarskiej Donovaly

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (801 KB)

Magdalena Duda-Seifert 

 s. 19-35

Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę po roku 1989 na obszarach górskich - przykład Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.0 MB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 37-61

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.0 MB)

Michajło Hamkało, Nazar Kudła 

 s. 63-75

Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny - uwarunkowania i możliwości rozwoju

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (445 KB)

Jan Havrlant 

 s. 77-93

Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym "Beskidy"

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (400 KB)

Kinga Krzesiwo, Mirosław Mika 

 s. 95-110

Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Alena Madziková, Radoslav Klamár, Martin Rosič, Ján Kaňuk 

 s. 111-128

Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 129-145

Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1005 KB)

Włodzimierz Ranoszek, Krzysztof Widawski 

 s. 147-160

Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów

Development of health tourism and contemporary spa offer in the Polish and Czech parts of the Sudetes Mountains

Summary: This article deals with the character and role of spa tourism in the Sudetes region, both in Poland and the Czech Republic. The present state and changes of the spa offer on both sides of the border are described here as well. The differences in the development of the Czech and Silesian part of the Sudetes arose in the middle ages already. The Silesian mineral springs used for curative purposes have been used from the 13th century. The oldest spas (Lądek Zdrój and Cieplice) were built next to them. Then, some other spas appeared and in the 18th century there were also Świeradów, Stary Zdrój, Jedlina Zdrój, Kudowa-Zdrój and Duszniki Zdrój. The Czech spas began to develop later. The oldest one is Janské Lázně which came into existence in the 17th century, next to a spring popular already in the middle ages; the spring in Velké Losiny was used for curative purposes in the 16th century. In the 18th century, Lázně Libverda Spa was created and at the turn of 17th and 18th centuries, Kuks spa existed for some short time. The other spas came into being in the 19th century already with the famous Lázně Jeseník created by the pioneer of hydrotherapy Vincez Priessnitz. The spas on the Polish side are now usually bigger and with richer accommodation. The majority of them are of urban structure. The Czech spas are smaller with the prevailing tourism function. Despite this, the offer of spa treatments there is much richer but their cost is at least twice the price of those treatments in Poland. The accommodation price is as a rule more expensive too. The price differences reflect also the spas standard and accessibility

Słowa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, Polska, Czechy, uzdrowiska, oferta

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Spa tourism, Poland, Czech Republic, spas, offer

Prace Geograficzne, 2011, z. 125, s. 147-160.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.3 MB)

Krzysztof Szpara 

 s. 161-178

Agroturystyka w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1012 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 179-196

Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

© IGiGP UJ "2022"