Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 33.60 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Mirosław Mika 

 s. 7

Przedmowa

Pełny tekst (30 KB)

Peter Čuka, Bohuslava Gregorová 

 s. 9-18

Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji - przykład stacji narciarskiej Donovaly

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (801 KB)

Magdalena Duda-Seifert 

 s. 19-35

Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę po roku 1989 na obszarach górskich - przykład Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.0 MB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 37-61

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.0 MB)

Michajło Hamkało, Nazar Kudła 

 s. 63-75

Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny - uwarunkowania i możliwości rozwoju

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (445 KB)

Jan Havrlant 

 s. 77-93

Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym "Beskidy"

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (400 KB)

Kinga Krzesiwo, Mirosław Mika 

 s. 95-110

Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej

Evaluation of tourist attractiveness of ski resorts with regard to their competitiveness - a comparative study of Szczyrk and Białka Tatrzańska

Summary: The dynamic development of ski infrastructure in the Polish Carpathians is changing the existing structure of relationships among ski stations and their hierarchy in the system of tourist reception. Currently, one of the indicators of the stations' functioning is free market competitiveness and competition in the field of incoming tourism. One of the elements fundamental to the formation of competitiveness of tourist localities is their tourist attractiveness. The aim of this study is to present the evaluation of the attractiveness of Szczyrk and Białka Tatrzańska as ski stations in the light of opinions expressed by users of ski areas. The chosen ski stations represent two generations of Polish winter tourism centres in the Carpathians. Both localities also represent different models of functioning of ski tourism sector. Szczyrk is one of the best developed ski stations in Poland. The system of ski lifts and skiing routes within its area was formed in 1970s. In the 2009/2010 season, downhill skiing infrastructure in Szczyrk consisted of 34 ski lifts of total length of 24.1 kilometres and the capacity of 18.4 thousand persons per hour, as well as 31 skiing routes of total length of 41.3 kilometres. The largest ski resort in Szczyrk is Czyrna-Solisko with its 13 ski lifts and nearly 22 kilometres of ski routes, which can be accessed with one ski pass. From the technical point of view, the majority of ski lifts in Szczyrk are low quality T-bar lifts and platter lifts (94.1%). Skiing routes vary regarding levels of difficulty. Merely 10 routes can be accessed by skiers after nightfall, and only approximately 30% of the total length of the routes is equipped with snow cannons. Białka Tatrzańska has had a long tradition of development as a summer-resort village of the Podhale. High dynamics in the development of ski infrastructure in Białka Tatrzańska has been observed in the last decade, when as many as 10 modern ski lifts have been installed, half of which are high quality chair lifts. In the 2009/2010 season, the ski infrastructure was represented by 18 ski lifts with the capacity of 19.6 thousand persons per hour and 17 skiing routes of total length of 10.1 kilometres. Further development of skiing infrastructure in this locality is planned for the coming seasons. The major ski centres in Białka are Kotelnica Białczańska, Bania and Kaniówka. They were opened at the initiative of village residents. The routes offered by these centres are mainly easy and very easy ones and all of them can be accesses with one ski pass. All ski lifts and skiing routes in these centres are electrically lit, and approximately 75% of the total length of the routes is equipped with snow cannons. The specificity of tourist attractiveness of the evaluated ski stations is represented by our respondents' reasons (table 2) for choosing a place to practice skiing or snowboarding. The factors contributing to the choice of Szczyrk are the following: favourable location in relation to the source areas of (ski) tourist flow as well as the well-developed system of routes and ski lifts. In case of Białka Tatrzańska the factors that attract tourists are the following: modern, well-organized system of routes and ski lifts as well as conditions favourable for less experienced skiers, which is an especially important factor from the perspective of family tourism and organization of recreation for children and youth. In case of both stations, there is a diversity regarding skiing abilities of the interviewed subjects. In case of Szczyrk, there are average and experienced skiers, whereas in Białka the subjects are characterized by low and average skiing abilities. Tourists' stays in Szczyrk are mostly short-term and characterized by higher return frequency, as opposed to Białka, which is mostly visited once a year for a few days' stay. The study has confirmed that, irrespective of the objectively existing conditions and their subjective evaluation, an important factor contributing to the choice of place to go skiing is the recommendation of third parties. The presented sets of advantages of the evaluated stations and skiing areas constitute factors shaping their competitiveness; along with their unique characteristics, such as e.g. scenic assets of skiing routes, they form a set of comparative (competitive) advantages in competition and attraction of tourists. On the other hand, all disadvantages and shortcomings worsening the quality of recreation lower the stations' competitiveness.

Słowa kluczowe: stacje narciarskie, konkurencyjność turystyczna, atrakcyjność turystyczna, Szczyrk, Białka Tatrzańska

Słowa kluczowe (w języku angielskim): ski resorts, tourist competitiveness, tourist attractiveness, Szczyrk, Białka Tatrzańska

Prace Geograficzne, 2011, z. 125, s. 95-110.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.5 MB)

Alena Madziková, Radoslav Klamár, Martin Rosič, Ján Kaňuk 

 s. 111-128

Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 129-145

Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1005 KB)

Włodzimierz Ranoszek, Krzysztof Widawski 

 s. 147-160

Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Krzysztof Szpara 

 s. 161-178

Agroturystyka w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1012 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 179-196

Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

© IGiGP UJ "2022"