Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 33.60 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Mirosław Mika 

 s. 7

Przedmowa

Pełny tekst (30 KB)

Peter Čuka, Bohuslava Gregorová 

 s. 9-18

Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji - przykład stacji narciarskiej Donovaly

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (801 KB)

Magdalena Duda-Seifert 

 s. 19-35

Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę po roku 1989 na obszarach górskich - przykład Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.0 MB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 37-61

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich

Cultural heritage as a factor for development of tourist function - the example of gminas in the Bieszczady Mountains

Summary: The Bieszczady Mountains are one of the most beautiful regions in Poland. Usually it's their natural values that are emphasized, since the Bieszczady are regarded as the European oasis of feral nature. However, one should keep in mind that, for several centuries, people from various ethnic groups and confessions lived and worked in the region. This multiculturalism left traces in the architecture and art of the region, which undoubtedly makes the Bieszczady region culturally attractive. The author has assessed the cultural attractiveness of gminas (communes) in the Bieszczady. The assessment was based on selected elements of the material cultural heritage, using the method of point grading. The inventory included: monuments of sacral architecture (wooden and brick); places with documented former existence of sacral architecture monuments; monuments of secular architecture; ruins of manors, palaces, and castles; monuments of folk architecture; historic monuments related to industry and technology achievements, as well as places with remains of such objects; historic cemeteries; museums and monuments. The inventory was based on guidebooks (Kłos 2005, Luboński 2006, Orłowski, Taranowski 2008) and web sites (see the list of web sites). Four levels of cultural heritage attractiveness in the gminas in the Bieszczady Mts. have been determined (fig. 2). In terms of the number, differentiation, and attractiveness of cultural heritage monuments, the richest area is the rural area of the gmina of Ustrzyki Dolne (93 points). The next group of gminas with high cultural attractiveness consists of four spatial units: Solina, Baligród, Czarna and Lutowiska. They are characterised by a very similar level of cultural attractiveness, since - according to the criteria used - it is between 52 points in Solina to 57 points in Lutowiska. The least attractive, in terms of cultural heritage, are: the gmina of Cisna (18 points), the towns of Lesko (15 points) and Ustrzyki Dolne (16 points) and the rural areas of the Lesko gmina (22 points). In the case of the gminas in the Bieszczady, the correlation between the cultural heritage attractiveness and the level of the development of tourism function - which is understood as the existence of tourist traffic and tourist-oriented services, and determined by the synthetic measure method with the formula by Z. Zioło (1973) - is unfortunately small. This is particularly visible when the rank method is introduced (table 3), in particular on the example of the gminas with the best and moderately developed tourism function. The types of relationships between the development level of tourism function and the attractiveness of the cultural heritage in the Bieszczady gminas have been defined with use of the distribution of the values of these characteristics. This way, four relationship types have been obtained (table 4); the two most frequent relationship types are defined as type A and type B. Therefore, in the case of the Bieszczady gminas, cultural heritage elements are not an essential factor in the development of their tourism function. The most important factors creating the tourism function in the region are undoubtedly its recreational and winter tourism values. Additionally, the tourism function is enhanced by the existence of spa towns (Polańczyk in the Solina gmina). One should, however, mention that during recreational visits, tourists engage in various activities, also in activities with educational values. The richness and variability of the cultural heritage of the Bieszczady Mountains region may therefore become (perhaps it already is) an important factor helping to develop tourism function in some gminas (e.g., Czarna, Olszanica, and most importantly the rural areas of the gmina of Ustrzyki Dolne).

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, funkcja turystyczna, Polska, Bieszczady

Słowa kluczowe (w języku angielskim): cultural heritage, tourist function, Poland, Bieszczady Mts

Prace Geograficzne, 2011, z. 125, s. 37-61.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (2.0 MB)

Michajło Hamkało, Nazar Kudła 

 s. 63-75

Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny - uwarunkowania i możliwości rozwoju

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (445 KB)

Jan Havrlant 

 s. 77-93

Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym "Beskidy"

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (400 KB)

Kinga Krzesiwo, Mirosław Mika 

 s. 95-110

Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Alena Madziková, Radoslav Klamár, Martin Rosič, Ján Kaňuk 

 s. 111-128

Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 129-145

Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1005 KB)

Włodzimierz Ranoszek, Krzysztof Widawski 

 s. 147-160

Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Krzysztof Szpara 

 s. 161-178

Agroturystyka w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1012 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 179-196

Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

© IGiGP UJ "2022"