Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 33.60 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Mirosław Mika 

 s. 7

Przedmowa

Pełny tekst (30 KB)

Peter Čuka, Bohuslava Gregorová 

 s. 9-18

Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji - przykład stacji narciarskiej Donovaly

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (801 KB)

Magdalena Duda-Seifert 

 s. 19-35

Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę po roku 1989 na obszarach górskich - przykład Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej

Conditions of using cultural monuments for tourist purposes in mountainous areas after 1989 - the examples of Jeleniogórska and Kłodzka Basins in the Polish Sudetes Mts.

Summary: The aim of the article was to define and evaluate the importance of different conditions influencing the use of cultural monuments by tourism. The case regarded was the example of residential complexes in such specific areas like intramontane basins. Residential complexes were meant as complexes including both palace and park and also buildings with rural economy functions. This sort of rural complexes seems to have the highest potential for tourism functions, because they comprise not only the monumental character and beauty of the palace itself, but also the surrounding landscape, which can be used for recreation and rest, as well as of the additional buildings, which can also be turned into some new tourism functions (i.e. horse-riding, restaurant, local craft centres). The chosen basins - Jeleniogórska and Kłodzka, located in the Polish part of the Sudetes Mts constitute interesting study areas because they used to be transit regions for merchants and started to serve as places for settlement already long time ago. However, it was the Kłodzka Basin which offered better amenities. This is also the area where older palaces survived (tab. 1, 2). It was only in the 19th century that the Jeleniogórska Basin caught the attention of Prussian aristocracy, being the area located at the foot of the highest mountains in the country. This was why they built their residences in this area, which together with large parks form complexes of unique beauty in Europe. The results of the study indicate that the most important factor influencing tourist use of those complexes seems to be the change of the political and socio-economic system in Poland after 1989, which enabled private owners to buy architectural monuments and, on the other hand, created the demand for luxury hotels located in such buildings. Another important factor was the potential of the monuments themselves, their number and artistic values. And the last factor seems to be the existence of tourist regions, which means that there is already existing steady inflow of tourists who can be attracted by new products within the region. The factors that were defined as less important in the specific case of Lower Silesia were the following: the state of preservation of monuments (because most of them were in same disastrous conditions), landscape values and accessibility of complexes.

Słowa kluczowe: zespoły pałacowo-parkowe, hotele historyczne, kotliny śródgórskie, turystyka

Słowa kluczowe (w języku angielskim): residential complexes, historic hotels, intramontane basins, tourism

Prace Geograficzne, 2011, z. 125, s. 19-35.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (4.0 MB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 37-61

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.0 MB)

Michajło Hamkało, Nazar Kudła 

 s. 63-75

Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny - uwarunkowania i możliwości rozwoju

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (445 KB)

Jan Havrlant 

 s. 77-93

Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym "Beskidy"

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (400 KB)

Kinga Krzesiwo, Mirosław Mika 

 s. 95-110

Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Alena Madziková, Radoslav Klamár, Martin Rosič, Ján Kaňuk 

 s. 111-128

Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 129-145

Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1005 KB)

Włodzimierz Ranoszek, Krzysztof Widawski 

 s. 147-160

Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Krzysztof Szpara 

 s. 161-178

Agroturystyka w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1012 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 179-196

Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

© IGiGP UJ "2022"