Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 33.60 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Mirosław Mika 

 s. 7

Przedmowa

Pełny tekst (30 KB)

Peter Čuka, Bohuslava Gregorová 

 s. 9-18

Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji - przykład stacji narciarskiej Donovaly

Characteristics and directions of tourism urbanization in Slovakia - the example of Donovaly ski resort

Summary: The article describes processes of recreational urbanization on the example of the important recreational centre Donovaly in Slovakia. The aim of the article is to review these processes by verification of historical and geographical analyses and by field research. The article also accentuates some qualitative characteristics. In the last two decades, the following four fundamental factors contributed to the formation of the phenomenon, which can be specified as the recreational urbanization in Slovakia: 1) Great ambitions to attract foreign tourists to the most attractive recreation centres - especially to spa centres, to the Vysoké Tatry mountains and also to the recreation centre Donovaly. These ambitions effectuated, besides management activities, an especially intense development of infrastructure and superstructure of tourism. 2) Some recreation centres aimed not only at an increase of number of tourists, but also an increase of number of residents. This aim was to be performed by support of residence, by building apartment houses that were supposed to be something between a flat and a residence and which could be suitable for recreational rental. 3) In 2009 (before the financial crisis), there was another factor of recreational urbanization: investments in tourism projects by big investment corporations. Corporations like J&T and Penta changed their investments areas from financing industry projects (in the 1990's) to tourism projects, like financing business centres in metropolitan areas, spa projects etc. (e.g. reconstruction of spa Brusno, Tatry mountain resorts s.r.o.). 4) The last, but not irrelevant factor of recreational urbanization is the establishment of city status for the recreational centre Vysoké Tatry. The city status from 1990 was enhanced by a status of spa. The town Vysoké Tatry became formally a city and completed the process of "formal recreational urbanization" in Slovakia.

Słowa kluczowe: urbanizacja turystyczna, turystyka narciarska, Donovaly, Słowacja

Słowa kluczowe (w języku angielskim): tourist urbanization, ski tourism, Donovaly, Slovakia

Prace Geograficzne, 2011, z. 125, s. 9-18.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (801 KB)

Magdalena Duda-Seifert 

 s. 19-35

Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę po roku 1989 na obszarach górskich - przykład Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.0 MB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 37-61

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.0 MB)

Michajło Hamkało, Nazar Kudła 

 s. 63-75

Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny - uwarunkowania i możliwości rozwoju

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (445 KB)

Jan Havrlant 

 s. 77-93

Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym "Beskidy"

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (400 KB)

Kinga Krzesiwo, Mirosław Mika 

 s. 95-110

Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Alena Madziková, Radoslav Klamár, Martin Rosič, Ján Kaňuk 

 s. 111-128

Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 129-145

Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1005 KB)

Włodzimierz Ranoszek, Krzysztof Widawski 

 s. 147-160

Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Krzysztof Szpara 

 s. 161-178

Agroturystyka w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1012 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 179-196

Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

© IGiGP UJ "2023"