Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

Bokwa A., 2010, Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-53-3

Język publikacji: polski

Cena: 31.50 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (19.0 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....9

Rozdział 1 

Metodyka badań zróżnicowania przestrzennego i zmian mezoklimatu miasta  ....13

  1.1. Podstawowe pojęcia i obszar badań ....13

  1.2. Wybrane metody badania klimatu miasta ....19

     1.2.1. Temperatura powietrza ....19

     1.2.2. Opady atmosferyczne ....26

Rozdział 2 

Pomiary i opracowania mezoklimatu Krakowa  ....33

  2.1 Pomiary meteorologiczne w Krakowie i okolicach ....33

     2.1.1. Pomiary tradycyjne w latach 1971-2005 ....34

     2.1.2. Pomiary automatyczne w latach 1991-2010 ....35

  2.2. Dotychczasowe badania zróżnicowania przestrzennego i zmienności mezoklimatu Krakowa ....37

     2.2.1. Temperatura powietrza ....39

     2.2.2. Opady atmosferyczne ....42

     2.2.3. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na klimat miasta ....43

Rozdział 3 

Lokalne czynniki kształtujące mezoklimat Krakowa  ....47

  3.1. Budowa geologiczna, rzeźba terenu i pokrywa glebowa ....47

  3.2. Powierzchnia miasta i liczba ludności ....50

  3.3. Użytkowanie terenu ....51

  3.4. Zanieczyszczenia powietrza ....55

Rozdział 4 

Dane i metody ich analizy wykorzystane w pracy  ....63

  4.1. Wieloletnie dane klimatologiczne ....66

  4.2. Automatyczne pomiary temperatury powietrza ....69

  4.3. Opracowanie danych ....77

Rozdział 5 

Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim  ....81

  5.1. Temperatura powietrza na obszarze krakowskim ....81

     5.1.1. Zróżnicowanie temperatury powietrza na obszarze pozamiejskim ....82

     5.1.2. Czynniki meteorologiczne kształtujące strukturę termiczną obszarów pozamiejskich ....108

     5.1.3. Zróżnicowanie termiczne terenu Krakowa ....117

     5.1.4. Występowanie inwersji temperatury powietrza na obszarze krakowskim ....122

  5.2. Opady atmosferyczne na obszarze krakowskim ....139

Rozdział 6 

Miejska wyspa ciepła w Krakowie  ....143

  6.1. Zróżnicowanie termiczne Krakowa i okolic a miejska wyspa ciepła ....143

  6.2. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na intensywność miejskiej wyspy ciepła ....154

  6.3. Tempo zmian temperatury powietrza a miejska wyspa ciepła ....158

  6.4. Pionowy gradient temperatury a miejska wyspa ciepła ....161

Rozdział 7 

Typologia i model struktury termicznej obszaru krakowskiego  ....165

Rozdział 8 

Zmiany struktury mezoklimatu miasta  ....175

  8.1. Zmiany struktury termicznej obszaru krakowskiego w latach 1971-2005 ....175

  8.2. Zmiany struktury przestrzennej opadów w obszarze krakowskim w latach 1971-2005 ....185

Rozdział 9 

Wpływ położenia miasta na obszarze o urozmaiconej rzeźbie terenu na jego mezoklimat  ....191

Podsumowanie i wnioski  199

Literatura  ....207

Spis tabel  ....227

Spis rycin  ....233

Summary 

Multi-annual changes of the urban mesoclimate structure (using an example of Kraków)  ....237

List of tables  ....249

List of figures  ....255

© IGiGP UJ "2023"