Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

Piotrowicz K., 2010, Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski, prof. dr hab. Alojzy Woś

ISBN 978-83-88424-52-6

Język publikacji: polski

Cena: 36.75 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (38.3 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....9

  1.1. Cel pracy ....13

  1.2. Przegląd wybranej literatury ....16

  1.2.1. Klasyfikacje typów pogody ....17

  1.2.2. Pory roku i metody ich wyznaczania ....43

  1.3. Charakterystyka materiałów źródłowych ....68

  1.4. Metody opracowania ....80

  1.4.1. Metody klasyfikacji typów pogody i ich weryfikacja ....81

  1.4.2. Metody wyznaczania i charakteryzowania klimatologicznych pór roku ....88

2. Typy pogody w Krakowie  ....93

  2.1. Zmienność typów pogody w przebiegu rocznym ....94

  2.2. Wieloletnia zmienność typów pogody ....108

  2.3. Stabilność (trwałość) typów pogody ....121

  2.4. Następstwo (sekwencje) typów pogody ....134

  2.5 Kalendarz typów pogody w Krakowie ....144

  2.5.1. Dominujące (najczęściej występujące) typy pogody w poszczególnych dniach roku ....145

  2.5.2. Ekstremalne typy pogody w poszczególnych dniach roku ....156

3. Charakterystyka klimatologicznych pór roku w Krakowie  ....165

  3.1. Daty początku, końca i długość trwania poszczególnych pór roku ....165

  3.2. Wieloletnia zmienność wyróżnionych pór roku ....176

  3.3. Charakterystyka poszczególnych pór roku na podstawie częstości występowania typów pogody ....182

4. Zastosowanie klasyfikacji typów pogody i klimatologicznych pór roku w celu określenia wpływu pogody i klimatu na środowisko przyrodnicze, zdrowie i samopoczucie człowieka  ....219

  4.1. Porównanie klimatologicznych i fenologicznych pór roku ....221

  4.2. Typy pogody i klimatologiczne pory roku a sezony pyłkowe wybranych taksonów roślin ....240

5. Podsumowanie i wnioski  ....261

Literatura  ....275

Seasonal and long-term weather type variability in Krakow - Summary  ....299

Spis tabel  ....303

Spis rycin  ....309

Spis fotografii  ....313

© IGiGP UJ "2022"