Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek)

Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek)

Jackowski A., Sołjan I., 2009, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek), IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Stanisław Liszewski

ISBN 978-83-88424-47-2

Język publikacji: polski

Cena: 68.25 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (18.5 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....7

Rozdział 1. Nasze korzenie  ....13

  1.1. Początki ....13

  1.2. Jan Długosz jako geograf ....15

  1.3. Odrodzenie - "złoty wiek geografii krakowskiej" ....25

     1.3.1. Akademia Krakowska - europejskie centrum wiedzy geograficznej ....25

     1.3.2. Geografia Macieja z Miechowa ....36

     1.3.3. Mikołaj Kopernik i inni autorzy dzieł geograficznych ....42

     1.3.4. Krakowscy podróżnicy ....47

  1.4. Poszukiwanie miejsca dla geografii. Barok i Oświecenie ....50

     1.4.1. Wprowadzenie ....50

     1.4.2. Czasy Komisji Edukacji Narodowej. Ks. Hugo Kołłątaj i Jan Śniadecki ....53

     1.4.3. Lata germanizacji Uniwersytetu. Próby utrzymania geografii ....60

Rozdział 2. Wincenty Pol i tworzenie podstaw nowożytnej geografii polskiej  65

Rozdział 3. Okres "interregnum" (1853-1876)  ....85

Rozdział 4. Okres wychodzenia z "niebytu" (1877-1918)  ....91

Rozdział 5. Kształtowanie się "krakowskiej szkoły geograficznej" (1919-1939)  ....115

  5.1. Trudne początki ....115

  5.2. Sprawy nowego lokalu ....119

  5.3. Sprawy organizacyjne ....130

  5.4. Kadra ....142

     5.4.1. Profesorowie i docenci ....142

     5.4.1.1. Sprawa Włodzimierza Kubijowicza (Wołodymyra Kubijowycza) ....157

     5.4.2. Młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni i współpracownicy ....167

  5.5. Nauka ....169

     5.5.1. Badania naukowe ....169

     5.5.2. Akcja ekspedycyjna, podróże i wycieczki naukowe ....179

     5.5.3. Początki planowania przestrzennego i regionalnego ....184

     5.5.4. Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego ....195

     5.5.5. Kongresy, konferencje, zjazdy itp ....219

  5.6. Dydaktyka ....227

  5.7. Współpraca dydaktyczna ze szkolnictwem średnim i szkołami wyższymi ....247

  5.8. Współpraca z Polskim Towarzystwem Geograficznym ....248

  5.9. Współpraca z polskim krajoznawstwem ....250

  5.10. Krakowska szkoła geograficzna ....251

Rozdział 6. Ne Cedat Academia (1939-1945)  ....255

  6.1. Początki okupacji niemieckiej ....255

  6.2. Sonderaktion Krakau ....258

     6.2.1. Geografowie ofiarami Sonderaktion Krakau ....260

  6.3. Sytuacja po 6 listopada 1939 r. ....273

  6.4. Wojenne losy budynku oraz zbiorów Instytutu ....274

  6.5. Tajne nauczanie ....275

  6.6. Badania naukowe, prace organizacyjne ....279

  6.7. Geografowie - żołnierze ....281

Rozdział 7. Trudne lata powojenne (1945-1952). Próba podziału geografii  ....285

Rozdział 8. Postępująca stabilizacja (1953-2008)  ....311

  8.1. Organizacja, baza lokalowa ....311

  8.2. Nauka ....313

  8.3. Współczesna problematyka badawcza ....316

  8.4. Dydaktyka ....319

Rozdział 9. Szkoły geograficzne na przełomie XX i XXI wieku  ....323

Rozdział 10. Koło Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego  ....329

Zakończenie  ....339

Słownik biograficzny  ....343

Kalendarium dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim  ....367

Bibliografia  ....389

Summary  ....417

Załącznik 1. Wykaz przewodów doktorskich z zakresu geografii przeprowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1828-2008  ....421

Załącznik 2. Wykaz przewodów habilitacyjnych z zakresu geografii przeprowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1868-2008  ....423

Indeks nazwisk  ....439

© IGiGP UJ "2022"