Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geoekologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne

Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne

Balon J., Jodłowski M. (red.), 2009, Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 23, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.

ISSN 1899-3850

Język publikacji: polski

Cena: 28.35 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Andrzej Richling 

 s. 1-10.

Perspektywy rozwoju ekologii krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst (139 KB)

Maciej Pietrzak 

 s. 11-18.

Aktualne i nieaktualne problemy ekologii krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst (295 KB)

Jerzy Solon 

 s. 19-28

O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych

\"textSummary Pełny tekst (318 KB)

Krzysztof Badora 

 s. 29-35.

O potrzebie i możliwościach przebudowy Krajowego Systemu Ochrony Krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst (283 KB)

Mariusz Kistowski 

 s. 37-46.

Zastosowanie koncepcji ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym

\"textSummary Pełny tekst (370 KB)

Sylwia Kulczyk 

 s. 47-51

Ekologia - krajobraz - turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika

\"textSummary Pełny tekst (123 KB)

Marek Degórski 

 s. 53-60

Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego

\"textSummary Pełny tekst (211 KB)

Jarosław Balon 

 s. 61-70

Porządki przestrzenne - syntetyczna wizja krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst (774 KB)

Miłosz Jodłowski 

 s. 71-76.

Geoekologia wysokogórska w Polsce - ograniczenia i perspektywy rozwoju

\"textSummary Pełny tekst (336 KB)

Agata Ćwik 

 s. 77-83

Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka

\"textSummary Pełny tekst (449 KB)

Krystyna German 

 s. 85-90

Metody geoekologiczne w badaniach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

\"textSummary Pełny tekst (244 KB)

Wojciech Lewandowski 

 s. 91-95.

W poszukiwaniu uniwersalnej typologii jednostek przyrodniczych

\"textSummary Pełny tekst (130 KB)

Jarosław Czochański 

 s. 97-104.

System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią

\"textSummary Pełny tekst (413 KB)

Sylwia Horska-Schwarz 

 s. 105-114.

Wskaźniki ekologiczne w badaniach jakości krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst (403 KB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 115-127.

Regionalizacja fizycznogeograficzna - przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej?

\"textSummary Pełny tekst (961 KB)

Zbigniew Borkowski 

 s. 129-135

Czym jest zgodność krajobrazu i jak ją szacować?

\"textSummary Pełny tekst (130 KB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 137-147

Badanie mozaikowości krajobrazu wysokogórskiego Tatr z wykorzystaniem transektów geoekologicznych

\"textSummary Pełny tekst (436 KB)

Tomasz Tłuszcz 

 s. 149-154

Metodologiczne problemy wykorzystania metody kartowania fizycznogeograficznego na obszarach wyżynnych

\"textSummary Pełny tekst (346 KB)

Anna Orczewska 

 s. 155-160

Wykorzystanie historycznych źródeł kartograficznych we współczesnych badaniach z zakresu ekologii lasu

\"textSummary Pełny tekst (613 KB)

Anatolij Melnyk 

 s. 161-166

Badania przyrodniczych zasobów turystycznych - perspektywiczny kierunek badań ekologii krajobrazu (na przykładzie Czarnohory)

\"textSummary Pełny tekst (291 KB)

Rafał Kot 

 s. 167-179

Próba ujednolicenia rangi jednostek rzeźby terenu dla delimitacji geokompleksów wybranych krajobrazów nizinnych

\"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Paulina Łukaszewska (Drelich), Czesław Wysocki 

 s. 181-190

Waloryzacja fitocenoz dla potrzeb planowania przestrzennego

\"textSummary Pełny tekst (606 KB)

Adolf Szponar, Pavlo Shuber, Ewa Bilińska 

 s. 191-201.

Metale ciężkie w glebach i szpilkach świerka w ekotopie regla górnego Czarnohory (Karpaty Wschodnie)

\"textSummary Pełny tekst (668 KB)

Karol Augustowski 

 s. 203-208

Charakterystyka korytarzy i ich rola w środowisku geograficznym okolic Gładyszowa w Beskidzie Niskim

\"textSummary Pełny tekst (274 KB)

© IGiGP UJ "2022"