Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Jackowski A., Quirini-Popławski Ł. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 121.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 28.35 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Joanna Bałach-Frankiewicz 

 s. 11-23

Przemiany demograficzne jako uwarunkowania miejskiego rynku pracy Jelcza-Laskowic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (5.1 MB)

Barbara Bielak 

 s. 25-37

Zróżnicowanie ruchu turystycznego wokół zbiorników zaporowych w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Małgorzata Buczek, Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 39-58

Frekwencja kuracjuszy w Krynicy W Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.8 MB)

Magdalena Dej 

 s. 59-72

Zróżnicowanie postrzegania młodzieży wiejskiej przez mieszkańców miast Polski Południowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.5 MB)

Helena Dobrowolska-Kaniewska 

 s. 73-85

Potencjał Dolnego Śląska w sferze badawczo-rozwojowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (439 KB)

Katarzyna Duda-Gromada 

 s. 87-95

Charakterystyka ruchu turystycznego wokół wybranych zbiorników retencyjnych w Polsce

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (865 KB)

Sylwia Dudek-Mańkowska 

 s. 97-106

Wizerunek Warszawy w świadomości przedsiębiorców

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (638 KB)

Magdalena Fuhrmann 

 s. 107-112

Relacje społeczne mieszkańców i ich związki z terytorium a zagospodarowanie przestrzenne osiedli mieszkaniowych (koncepcja pracy doktorskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (473 KB)

Jadwiga Gałka 

 s. 113-123

Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

Barbara Gibki 

 s. 125-134

Zmiany w polityce imigracyjnej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku i ich znaczenie dla sytuacji imigrantów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (106 KB)

Andrzej Ginalski 

 s. 135-145

Czeskie parki narodowe - ich funkcjonowanie a ochrona przyrody

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Beata Gładyś 

 s. 147-158

Turystyka Żydów do Polski po 1990 roku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Arkadiusz Głowacz 

 s. 159-167

Elementy edukacji regionalnej w programie Matury Międzynarodowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (915 KB)

Blanka Gosik 

 s. 169-180

Procesy urbanizacyjne zachodzące w strefach podmiejskich Pabianic, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (417 KB)

Beata Kancelarczyk 

 s. 181-190

Problemy zarządzania środowiskiem na poziomie gmin na wybranych obszarach Lubelszczyzny

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (136 KB)

Maciej Kronenberg 

 s. 191-198

Rozwój miejskiej przestrzeni turystycznej opartej na dziedzictwie przemysłowym

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (93 KB)

Janusz Machowski 

 s. 199-204

Organizacja sieciowa - jej wymiary i metody ich pomiaru

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (60 KB)

Hubert Maj 

 s. 205-215

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (962 KB)

Marzena Makowska-Iskierka 

 s. 217-224

Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi (koncepcja pracy doktorskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (497 KB)

Dorota Mantey 

 s. 225-235

Żywiołowe rozpraszanie się funkcji mieszkaniowych Warszawy - przykład osiedli podwarszawskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Tomasz Mazurek 

 s. 237-247

Charakter kontaktów transgranicznych między polskimi i słowackimi Rusinami - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (233 KB)

Joanna Wład 

 s. 249-261

Migracje mieszkańców Jarosławia na początku XXI w.

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.0 MB)

Łukasz Zaborowski 

 s. 263-275

Podział terytorialny Rzeczypospolitej - spojrzenie krytyczne

Territorial division of the Republic of Poland - a critical view

Summary: The aim of this paper is the evaluation of the present division of Poland into the administrative provinces (voivodeships) established in 1999. Although some voivodeships bear historical names, the current divisions are based mainly on functional criteria. However, the present territorial system is different from any administrative division project presented before. For that very fact, it is worth examining whether some simple criteria have been fulfilled. Namely, the choice of cities designated as voivodeship capitals, the adjustment of provincial borders to reflect settlement structure, and the size differences among the voivodeships were taken into consideration. Table 1 shows the population of the 39 largest Polish cities and towns. Voivodeship capitals are marked with a bold font. Based on the size criterion, the choice of 11 voivodeship capitals is quite reasonable. Doubts arise when it comes to the next 7 capitals which count less than 300,000 inhabitants each. In addition to size, another important issue that arises when a city is being considered a potential provincial capital is its distance from other large cities. Figure 1 presents a combination of both criteria for towns inhabited by 100,000 to 300,000 people. It still does not explain the selection of smaller cities as voivodeship capitals. Radom, for example, is disqualified to be a voivodeship capital by its size as is Gorzów. Częstochowa has twice as many inhabitants as Gorzów and is not a provincial capital either. The most debatable case is that of Opole. It is a voivodeship capital with a rather small population and is located not very far from large metropolitan areas such as Katowice and Wrocław. Figure 2 presents towns with over 40,000 inhabitants with voivodeship boundaries cutting across their environs. The agglomeration of Katowice in the Śląskie Voivodeship is an important example of this. The boundary with the Małopolskie Voivodeship runs through the eastern suburbs of Dąbrowa and Sosnowiec. The agglomeration of Kielce and Radom is divided among three provinces. The border between the Mazowieckie Voivodeship and the Świętokrzyskie Voivodeship cuts across the outskirts of Ostrowiec, Skarżysko-Kamienna, and Starachowice. Bielsko-Biała, Gorzów, Elbląg, and Tarnów are other examples of cities situated in close proximity to provincial frontiers. Most voivodeships differ significantly in terms of area and population as presented in Tables 3 and 4. Some provinces are closer to the average for the former 49 voivodeships (in existence prior to 1999) than to the average for the present ones. This fact cannot be explained in terms of population density differences as seen Figure 3. The largest voivodeship - the Mazowieckie Voivodeship - is quite populous. At the other end of the spectrum, there are some provinces with population densities lower than the average for Poland. These include the Lubuskie, the Opolskie, and the Świętokrzyskie voivodeships.

Słowa kluczowe: podział terytorialny, województwo, kryteria, ocena

Słowa kluczowe (w języku angielskim): territorial division, voivodeship (province), criteria, evaluation

Prace Geograficzne, 2009, z. 121, s. 263-275.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"