Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Jackowski A., Quirini-Popławski Ł. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 121.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 28.35 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Joanna Bałach-Frankiewicz 

 s. 11-23

Przemiany demograficzne jako uwarunkowania miejskiego rynku pracy Jelcza-Laskowic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (5.1 MB)

Barbara Bielak 

 s. 25-37

Zróżnicowanie ruchu turystycznego wokół zbiorników zaporowych w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Małgorzata Buczek, Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 39-58

Frekwencja kuracjuszy w Krynicy W Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.8 MB)

Magdalena Dej 

 s. 59-72

Zróżnicowanie postrzegania młodzieży wiejskiej przez mieszkańców miast Polski Południowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.5 MB)

Helena Dobrowolska-Kaniewska 

 s. 73-85

Potencjał Dolnego Śląska w sferze badawczo-rozwojowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (439 KB)

Katarzyna Duda-Gromada 

 s. 87-95

Charakterystyka ruchu turystycznego wokół wybranych zbiorników retencyjnych w Polsce

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (865 KB)

Sylwia Dudek-Mańkowska 

 s. 97-106

Wizerunek Warszawy w świadomości przedsiębiorców

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (638 KB)

Magdalena Fuhrmann 

 s. 107-112

Relacje społeczne mieszkańców i ich związki z terytorium a zagospodarowanie przestrzenne osiedli mieszkaniowych (koncepcja pracy doktorskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (473 KB)

Jadwiga Gałka 

 s. 113-123

Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

Barbara Gibki 

 s. 125-134

Zmiany w polityce imigracyjnej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku i ich znaczenie dla sytuacji imigrantów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (106 KB)

Andrzej Ginalski 

 s. 135-145

Czeskie parki narodowe - ich funkcjonowanie a ochrona przyrody

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Beata Gładyś 

 s. 147-158

Turystyka Żydów do Polski po 1990 roku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Arkadiusz Głowacz 

 s. 159-167

Elementy edukacji regionalnej w programie Matury Międzynarodowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (915 KB)

Blanka Gosik 

 s. 169-180

Procesy urbanizacyjne zachodzące w strefach podmiejskich Pabianic, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (417 KB)

Beata Kancelarczyk 

 s. 181-190

Problemy zarządzania środowiskiem na poziomie gmin na wybranych obszarach Lubelszczyzny

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (136 KB)

Maciej Kronenberg 

 s. 191-198

Rozwój miejskiej przestrzeni turystycznej opartej na dziedzictwie przemysłowym

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (93 KB)

Janusz Machowski 

 s. 199-204

Organizacja sieciowa - jej wymiary i metody ich pomiaru

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (60 KB)

Hubert Maj 

 s. 205-215

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (962 KB)

Marzena Makowska-Iskierka 

 s. 217-224

Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi (koncepcja pracy doktorskiej)

Urbanization processes in tourist areas of the urban fringe zone of Łódź. (outline of Ph.D. thesis)

Summary: Beautiful green areas situated near big cities are becoming more and more popular with city dwellers looking for a new place to live. A suburban neighbourhood virtually guarantees peace and quiet. This is especially attractive to people who are tired of living in the constant noise and chaos of a big city. Therefore, those who are affluent enough to make the move, abandon city centres for the outskirts and other outlying areas. Large numbers of city dwellers buy plots of land, initially just for recreational purposes, and then decide to settle down in the completely different surroundings of the suburban landscape. The process of moving from cities to suburbs is, of course, a gradual one. One consequence of this new trend is a strong or moderate influence being exerted on formerly "green" areas, now being populated by an increasing number of people who prefer to live a semi-rural lifestyle. The aim of this paper is to identify and study all the aspects of urbanization processes taking place in the tourist destinations of the urban fringe zone of the city of Łódź. The paper analyzes factors such as demographics, economics, society, as well as the changes brought about by the transition of outlying green areas into suburban areas. migrations. The following two hypotheses are put forth in the paper: 1. The presence of a tourist enclave near a large city such as Łódź is a crucial first step in the urban development of outlying areas. 2. The pace and type of transformation of tourist and recreational regions depend on: - access to transportation, - natural beauty and infrastructure in an area, - the role the area has played as a tourist and recreational spot, - the social and economic status of land owners, - progress of civilization, state policy, material status, social changes, and trends. In order to verify the above hypotheses, the paper makes the following assumptions: 1. Tourism urbanization is a complex process leading to radical changes in rural areas, slowly transforming them into urban areas. The actions bringing about these transitions are mainly city-country migrations. 2. The transformation of the countryside into suburban space is most clearly visible near large cities which tend to have a far-reaching effect on their suburban zones. 3. The transition from recreational area to residential area is generally most apparent in regions where recreational features had been well developed for a number of years. 4. Tourist and recreational enclaves exposed to urbanization processes and located close to large cities are bound to become satellite cities for their parent metropolitan centers. The boundaries between these new satellite cities and their parent urban centers will be quite debatable. The principal goals of this paper are: 1. The verification of the two hypotheses. 2. The description of the distinct features of tourist enclaves in the Lodz suburban zone. 3. The outline of the stages (phases) of the urbanization processes taking place in the Lodz suburban zone as well as the creation of a typology based on progress in suburbanization. 4. The identification of criteria describing the degree to which the given suburban areas have become urbanized. Moreover, the paper raises a wide range of questions: - What kind of changes have taken place in the Lodz suburban zone and how did they influence that particular zone? - What are the consequences of the changes taking place in suburban regions exposed to the migration of city dwellers, especially as far as the economy, land, and society are concerned? - To what extent has the process of urbanization rearranged the former functions of the countryside (forests and rural areas) and did it change rural settlement patterns? - Have the recreational functions of the "green" suburban areas of interest ceased to exist? If not, what is their present role?

Słowa kluczowe: procesy urbanizacyjne, urbanizacja turystyczna, przestrzeń urbanizacji turystycznej, tereny turystyczno-wypoczynkowe, strefa podmiejska Łodzi

Słowa kluczowe (w języku angielskim): urbanization processes, tourism urbanization, tourism urbanization space, tourist destinations and recreational areas, the urban fringe zone of Łódź

Prace Geograficzne, 2009, z. 121, s. 217-224.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (497 KB)

Dorota Mantey 

 s. 225-235

Żywiołowe rozpraszanie się funkcji mieszkaniowych Warszawy - przykład osiedli podwarszawskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Tomasz Mazurek 

 s. 237-247

Charakter kontaktów transgranicznych między polskimi i słowackimi Rusinami - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (233 KB)

Joanna Wład 

 s. 249-261

Migracje mieszkańców Jarosławia na początku XXI w.

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.0 MB)

Łukasz Zaborowski 

 s. 263-275

Podział terytorialny Rzeczypospolitej - spojrzenie krytyczne

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"