Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Jackowski A., Quirini-Popławski Ł. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 121.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 28.35 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Joanna Bałach-Frankiewicz 

 s. 11-23

Przemiany demograficzne jako uwarunkowania miejskiego rynku pracy Jelcza-Laskowic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (5.1 MB)

Barbara Bielak 

 s. 25-37

Zróżnicowanie ruchu turystycznego wokół zbiorników zaporowych w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Małgorzata Buczek, Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 39-58

Frekwencja kuracjuszy w Krynicy W Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.8 MB)

Magdalena Dej 

 s. 59-72

Zróżnicowanie postrzegania młodzieży wiejskiej przez mieszkańców miast Polski Południowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.5 MB)

Helena Dobrowolska-Kaniewska 

 s. 73-85

Potencjał Dolnego Śląska w sferze badawczo-rozwojowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (439 KB)

Katarzyna Duda-Gromada 

 s. 87-95

Charakterystyka ruchu turystycznego wokół wybranych zbiorników retencyjnych w Polsce

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (865 KB)

Sylwia Dudek-Mańkowska 

 s. 97-106

Wizerunek Warszawy w świadomości przedsiębiorców

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (638 KB)

Magdalena Fuhrmann 

 s. 107-112

Relacje społeczne mieszkańców i ich związki z terytorium a zagospodarowanie przestrzenne osiedli mieszkaniowych (koncepcja pracy doktorskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (473 KB)

Jadwiga Gałka 

 s. 113-123

Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

Barbara Gibki 

 s. 125-134

Zmiany w polityce imigracyjnej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku i ich znaczenie dla sytuacji imigrantów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (106 KB)

Andrzej Ginalski 

 s. 135-145

Czeskie parki narodowe - ich funkcjonowanie a ochrona przyrody

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Beata Gładyś 

 s. 147-158

Turystyka Żydów do Polski po 1990 roku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Arkadiusz Głowacz 

 s. 159-167

Elementy edukacji regionalnej w programie Matury Międzynarodowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (915 KB)

Blanka Gosik 

 s. 169-180

Procesy urbanizacyjne zachodzące w strefach podmiejskich Pabianic, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego

Urbanization processes in suburban zones of Piotrków Trybunalski, Pabianice and Bełchatów

Summary: The article describes urbanization processes taking place in the suburban regions of three midsize cities in the Łódź Voivodeship (province): Piotrkow Trybunalski, Pabianice, and Bełchatów. The three cities differ in terms of their origins, dynamics of development, and main functions. The aim of this article is to show how the history of these cities continues to influence the processes that drive the progress and style of urbanization in the suburban regions of the cities mentioned. At the same time, a crucial aspect of this work has been to determine the influence of the parent cities on the principal functions of their suburban areas. The research was mainly focused on urbanization in an economic, demographic, and spatial sense. Another area of interest was the nature of the relationship between the parent city and its surroundings in terms of private and public transportation systems and other services. The resources analyzed in the article include National Census data from 1970, 1978, 1988, and 2002. Other data include National Agricultural Census data from 1996 and 2002 as well as recent results from a survey conducted during field research. This paper is a presentation of the results collected by the paper's author (a graduate student) during her doctoral research. The scope of the research included the suburban areas of Piotrków Trybunalski, Pabianice, and Bełchatów. The counties surrounding these three cities are currently being impacted by strengthening suburbanization processes driven by the three parent cities. Urbanization is a very versatile and multifaceted process and is, therefore, very hard to define accurately. It is a phenomenon that acts on many levels and can be characterized by the diversity of its forms as well as its variability in time and space. In the case of the investigated suburbs, the economic dimension was defined by an employment structure consistent with national economic sectors and the percentage of people employed outside agriculture. The spatial dimension was described based on land use, structure of land ownership, technical infrastructure (sewers, etc...) as well as the predominant type of buildings present in the area of interest. The demographic dimension, on the other hand, was analyzed basing on the age structure of the population, migration patterns, and level of education. The relationship between the parent cities and their respective suburban areas was illustrated in terms of where people work and where they get their key "municipal" services. Current research indicates that the most advanced of urbanization processes are found in the suburban zone of the city of Pabianice. This could be justified by the fact that this area is located within the zone of influence of the much larger city of Łódź. This certainly has an impact on Pabianice and the impact can be felt across the board in terms of demographics, economics, and spatial management. The impact and role of a city as a parent city is most prominent in the case of Piotrków Trybunalski. This could be the result of a long-standing tradition of the city as an economic and administrative provider for the surrounding areas. Finally, the suburban area surrounding Bełchatów is the "youngest" suburban zone. It only started to take shape during the period of the development of the mining industry in this area. The youth of Bełchatów is reflected by its low level of development of urbanization processes in all the investigated aspects. At the same time, it appears that the suburban zone of Bełchatów possesses the strongest potential for further development in all of the mentioned dimensions. In summary, the process of suburbanization is clearly visible in all of the investigated suburban zones. In its most obvious form, it is marked by a clear increase in migration levels from cities to formerly rural areas adjacent to existing urban districts.

Słowa kluczowe: strefa podmiejska, urbanizacja ekonomiczna, urbanizacja demograficzna, urbanizacja przestrzenna, suburbanizacja

Słowa kluczowe (w języku angielskim): suburban zone, economic urbanization, demographic urbanization, spatial urbanization, suburbanization

Prace Geograficzne, 2009, z. 121, s. 169-180.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (417 KB)

Beata Kancelarczyk 

 s. 181-190

Problemy zarządzania środowiskiem na poziomie gmin na wybranych obszarach Lubelszczyzny

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (136 KB)

Maciej Kronenberg 

 s. 191-198

Rozwój miejskiej przestrzeni turystycznej opartej na dziedzictwie przemysłowym

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (93 KB)

Janusz Machowski 

 s. 199-204

Organizacja sieciowa - jej wymiary i metody ich pomiaru

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (60 KB)

Hubert Maj 

 s. 205-215

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (962 KB)

Marzena Makowska-Iskierka 

 s. 217-224

Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi (koncepcja pracy doktorskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (497 KB)

Dorota Mantey 

 s. 225-235

Żywiołowe rozpraszanie się funkcji mieszkaniowych Warszawy - przykład osiedli podwarszawskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Tomasz Mazurek 

 s. 237-247

Charakter kontaktów transgranicznych między polskimi i słowackimi Rusinami - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (233 KB)

Joanna Wład 

 s. 249-261

Migracje mieszkańców Jarosławia na początku XXI w.

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.0 MB)

Łukasz Zaborowski 

 s. 263-275

Podział terytorialny Rzeczypospolitej - spojrzenie krytyczne

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"