Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych

Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych

Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, IGiGP UJ, Kraków.

ISSN 1899-3850

Język publikacji: polski

Cena: 17.85 PLN (w tym 8% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (3.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....7

Rozdział 1 

Przyrodnicze, prawne i socjologiczne definicje zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych  ....13

Rozdział 2 

Przyczyny i zasięg występowania wybranych kategorii klęsk żywiołowych w południowej Polsce  ....19

  2.1. Powodzie ....19

  2.2. Osuwiska ....24

  2.3. Wichury ....26

Rozdział 3 

Wyobrażenia i wiedzana temat zagrożeń przyrodniczych  ....29

  3.1. Źródła informacji ....30

  3.2. Czynniki różnicujące znaczenie poszczególnych źródeł informacji ....31

  3.3. Wyobrażenia i wiedza ....33

  3.4. Rola mass mediów ....38

Rozdział 4 

Poczucie zagrożenia klęskami żywiołowymi w społecznościach lokalnych  ....43

  4.1. Zagrożenie a klęska ....43

  4.2. Zagrożenie obiektywne i subiektywne ....44

  4.3. Zagrożenia przyrodnicze a inne kategorie zagrożeń ....45

  4.4. Dlaczego zagrożenia przyrodnicze bywają niedoceniane? ....48

  4.5. Różnice w subiektywnym poczuciu zagrożenia ....49

Rozdział 5 

Działania zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych  ....55

  5.1. Teoria zachowań społecznych w obliczu klęski ....55

  5.2. Działania zabezpieczające podejmowane w obliczu klęski ....57

  5.3. Wpływ miejsca zamieszkania na zachowania społeczne ....61

Rozdział 6 

Współdziałanie społeczności i władz lokalnych wobec zagrożeń przyrodniczych  ....67

  6.1. Regionalne zróżnicowanie hierarchii potrzeb wobec zagrożeń przyrodniczych ....67

  6.2. Rola władz lokalnych w przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych w opinii mieszkańców ....70

  6.3. Stopień przygotowania na zagrożenie w opinii mieszkańców ....71

  6.4. Podnoszenie jakości współuczestnictwa w działaniach zabezpieczających ....73

Rozdział 7 

Typologia postaw społecznych wobec zagrożeń przyrodniczych  ....79

  7.1. Postawy społeczne na obszarach o różnej częstości występowania klęsk żywiołowych ....80

  7.2. Typy postaw społecznych ....84

  7.3. Propozycje działań w świetle dominujących typów postaw na obszarach zagrożonych ....88

Rozdział 8 

Działania edukacyjne i informacyjne wspierające ograniczanie skutków klęsk żywiołowych  ....91

  8.1. Edukacja przyrodnicza ....91

  8.2. Wykorzystanie mediów w edukacji przyrodniczej ....94

  8.3. Przykłady działań edukacyjnych i informacyjnych realizowanych w południowej Polsce ....96

  8.3.1. Publikacje ....96

  8.3.2. Inicjatywy podnoszące świadomość i poziom aktywności lokalnych społeczności ....98

Podsumowanie  101

Bibliografia  105

Aneks  113

Spis tabel  141

Spis rycin  143

© IGiGP UJ "2022"