Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2008 , Peregrinus Cracoviensis, z. 19.

Recenzje: prof. dr hab. Antoni Jackowski, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

ks. Jan Górecki 

 s. 5-19

Udział przewodników pielgrzymkowych -"śpiewoków" w fenomenie pątniczym XIX i XX w. na przykładzie Góry Świętej Anny

\"textSummary Pełny tekst (179 KB)

ks. Paweł Maciaszek 

 s. 21-33

Nabożeństwa rozpoczęcia i zakończenia pielgrzymki w agendach liturgicznych

\"textSummary Pełny tekst (165 KB)

Urszula Myga-Piątek 

 s. 35-45

Krajobraz sakralny a turystyka - studium przypadku Masywu Synaj

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Franciszek Mróz 

 s. 47-72

Geneza i funkcjonowanie sanktuariów Bożego Miłosierdzia w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Iwona Hodorowicz 

 s. 73-86

208. Lanckorońska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (charakterystyka grupy i motywy pielgrzymowania uczestników)

\"textSummary Pełny tekst (435 KB)

Marta Michalska 

 s. 87-102

Cele i motywy pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę na przykładzie XXXI Pieszej Pielgrzymki Skałecznej

The purposes and motivation of pilgrimages from Kraków to Jasna Góra - the example of the 31st Walking Pilgrimage from Skałka

Summary: When studying the phenomenon of pilgrimage one should address its very essence - the purpose of the pilgrimage. Information was collected for research purposes using the diagnostic survey method, in which the questionnaire addressed to the pilgrims served as a research tool. The study was carried out in July 2007, during the 31st Walking Pilgrimage from Skałka with 297 participants. In total, 172 questionnaires were analysed (74.8% questionnaires returned). The questionnaire contained 39 options containing possible purposes, using conjunctive questions, so it was possible to assess the frequency of selected intentions and to establish a hierarchy of motivations. Among the five most frequently indicated purposes declared by the participants in the pilgrimage, the overarching goal seemed to be the desire to beg for grace for the people close to the pilgrim's heart, to make up for spiritual deficiencies and weaknesses and, in particular, the worship of God and the Holy Virgin. These followed by seven goals in the individual ranking included religious motivations, the need for the spiritual renewal and gratitude for the grace of faith. Among universal goals, important (though not the only) reasons for the pilgrimage to Jasna Góra were those playing a very important role in tourism - the desire to commune with the beauties of nature (70 persons) and the desire for change (68 persons). The study also attempted to determine the motivation for a pilgrimage on the basis of the humanistic concept of motivation developed by A.H. Maslow. Nine categories of needs were specified. Considering the differing nature of the intentions declared, religious goals were broken into five groups under one category - religious needs. After summing up the responses in each category, results have shown that religious needs were ranked highest in the group classification. It was assumed that, for a substantial group of respondents, participation in the pilgrimage is motivated by the need for self-fulfilment, which is achieved through the deepening of one's spirituality and religiosity.

Peregrinus Cracoviensis, 2008, z. 19, s. 87-102.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (914 KB)

Iwona Hodorowicz, Franciszek Mróz 

 s. 103-116

Pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Karina Bączek 

 s. 117-130

Pielgrzymki do grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki w latach 1992-2005

\"textSummary Pełny tekst (510 KB)

ks. Andrzej Targosz 

 s. 131-143

Kult Świętej Rozalii z Palermo

\"textSummary Pełny tekst (176 KB)

Grażyna Holly 

 s. 145-160

Kapliczki i krzyże przydrożne w Bieszczadach Wysokich

\"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

ks. Maciej Ostrowski, Danuta Kucała 

 s. 161-165

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Andacollo (Chile)

\"textSummary Pełny tekst (1007 KB)

ks. Jan Górecki 

 s. 167-171

Odbudowa zamku w Kamieniu Śląskim

\"textSummary Pełny tekst (113 KB)

© IGiGP UJ "2022"