Ostatnia aktualizacja: 2021-10-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców

Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców

Baścik M. (red.), Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2006, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, Wyd. II - rozszerzone i zmienione przez M. Baścik, J. Pociask-Karteczkę, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.

Publikacja do nabycia m.in. w w internetowej księgarni Tatrzańskiego Parku Narodowego

Język publikacji: polski

Spis treści

Przedmowa  ....7

Dolina Kościeliska w literaturze, muzyce i sztuce  ....11

Z badań w Dolinie Kościeliskiej  ....23

Przyroda  ....37

  Położenie i ogólna charakterystyka ....37

  Budowa geologiczna ....38

  Rzeźba ....41

  Klimat ....47

  Wody ....49

  Gleby ....53

  Roślinność ....56

  Zwierzęta ....61

Człowiek  ....65

  Pasterstwo ....65

  Górnictwo i hutnictwo ....70

  Turystyka ....75

  Taternictwo i turystyka jaskiniowa ....84

  Ochrona przyrody ....87

Trasa wędrówki  ....93

Literatura  ....143

Indeks nazwisk  ....157

Indeks tatrzańskich nazw geograficznych i nazw obiektów w Dolinie Kościeliskiej  ....161

Spis materiałów archiwalnych i kartograficznych  ....165

© IGiGP UJ "2021"