Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel, Anita Mokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (26 KB)

Danuta Limanówka 

 s. 9-28

Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Zygmunt Olecki 

 s. 29-40

Bilans promieniowania krótkofalowego Słońca na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 i 1999-2003 na podstawie pomiarów w Gaiku-Brzezowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (946 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-62

Warunki nefologiczne i anemologiczne na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 oraz 1999-2003

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (609 KB)

Krzysztof Matuszyk 

 s. 63-80

Zróżnicowanie temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (580 KB)

Anita Bokwa 

 s. 81-100

Wpływ promieniowania słonecznego, zachmurzenia i prędkości wiatru na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

Impact of solar radiation, cloudiness and wind speed on air temperature's and vapour pressure's spatial patterns in micro- and mesoscale in the Wieliczka Foothills

Zarys treści: Zastosowano analizę regresji wielorakiej, żeby zbadać łączny wpływ promieniowania słonecznego, zachmurzenia i prędkości wiatru na kształtowanie się temperatury powietrza i prężności pary wodnej w punktach pomiarowych Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej, które reprezentują różne formy rzeźby i użytkowania terenu, charakterystyczne dla Pogórza Wielickiego. Interakcja między kompleksem omawianych elementów meteorologicznych a rzeźbą i użytkowaniem terenu nie ma stałego charakteru w ciągu roku i w przebiegu dobowym. Zachmurzenie miało największy udział w kształtowaniu przede wszystkim temperatury powietrza latem i zimą, a bilans promieniowania - wiosną i jesienią. Rzeźba i użytkowanie terenu nie miały znaczącego wpływu na wielkość udziału badanych zmiennych w kształtowaniu temperatury powietrza i prężności pary wodnej.

Słowa kluczowe: mezoklimat, Pogórze Wielickie, regresja wieloraka

Prace Geograficzne, 2008, z. 119, s. 81-100.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (696 KB)

Alicja Grzyborowska, Wojciech Jawień 

 s. 101-106

Metodyka cyfrowego opracowania termohigrograMów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (52 KB)

© IGiGP UJ "2023"