Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel, Anita Mokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (26 KB)

Danuta Limanówka 

 s. 9-28

Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Zygmunt Olecki 

 s. 29-40

Bilans promieniowania krótkofalowego Słońca na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 i 1999-2003 na podstawie pomiarów w Gaiku-Brzezowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (946 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-62

Warunki nefologiczne i anemologiczne na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 oraz 1999-2003

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (609 KB)

Krzysztof Matuszyk 

 s. 63-80

Zróżnicowanie temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (580 KB)

Anita Bokwa 

 s. 81-100

Wpływ promieniowania słonecznego, zachmurzenia i prędkości wiatru na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

Impact of solar radiation, cloudiness and wind speed on air temperature's and vapour pressure's spatial patterns in micro- and mesoscale in the Wieliczka Foothills

Summary: Multiple regression analysis was used to study the combined influence of solar irradiation, cloudiness and wind speed on air temperature and vapour pressure at the measurement points of the Jagiellonian University research station in Gaik-Brzezowa, which represent various forms of relief and land use of the Wieliczka Foothills (a part of the Carpathian Foothills). The data used come from 1978-1982 (before the construction of the Dobczyce Water Reservoir) and 1999-2003 (after the reservoir's construction). The analysis was based on daily data (6, 12, 18 UTC) from four points in each period. The interaction between the meteorological elements and relief and land use has no constant character in annual and diurnal course (Figures 1-4). Cloudiness was of the greatest importance in controlling mainly the air temperature in summer and winter, while radiation balance in spring and autumn. Land forms and land use had no significant impact on the magnitude of impact of the studied variables in controlling air temperature and vapour pressure. The role of radiation balance increased in the second period.

Słowa kluczowe: mezoklimat, Pogórze Wielickie, regresja wieloraka

Prace Geograficzne, 2008, z. 119, s. 81-100.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (696 KB)

Alicja Grzyborowska, Wojciech Jawień 

 s. 101-106

Metodyka cyfrowego opracowania termohigrograMów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (52 KB)

© IGiGP UJ "2022"