Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel, Anita Mokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (26 KB)

Danuta Limanówka 

 s. 9-28

Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Zygmunt Olecki 

 s. 29-40

Bilans promieniowania krótkofalowego Słońca na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 i 1999-2003 na podstawie pomiarów w Gaiku-Brzezowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (946 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-62

Warunki nefologiczne i anemologiczne na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 oraz 1999-2003

Nephological and anemological conditions in the Wieliczka Foothills in the years 1978-1982 and 1999-2003

Summary: The data analysed consist of daily observations of cloudiness and wind speed (6, 12, 18 UTC), in the years 1978-1982 and 1999-2003, at two stations: Dobczyce and Gaik-Brzezowa, located at the Dobczyce Water Reservoir, 30 km south of Cracow, in the Wieliczka Foothills (belonging to the Carpathian Foothills). The periods chosen represent the conditions before and after the reservoir's construction. In the first period, the station in Gaik-Brzezowa was in the river valley, and the station in Dobczyce was located on the hill top. In the years 1999-2003 both stations were located in convex landforms. At both stations and in both periods weak winds dominated (Table 4) and the number of cloudy days was 5 times larger than the number of clear days (Table 1 and 2, Figure 7). In both periods the cloudiness in Gaik-Brzezowa was higher than in Dobczyce, in 1978-1982 by 30%, due to the location of the stations in two different landforms, and in 1999-2003 by 15%, due to different horizon coverage by the natural obstacles.

Słowa kluczowe: zachmurzenie, prędkość wiatru, rzeźba terenu, Pogórze Wielickie

Prace Geograficzne, 2008, z. 119, s. 41-62.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (609 KB)

Krzysztof Matuszyk 

 s. 63-80

Zróżnicowanie temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (580 KB)

Anita Bokwa 

 s. 81-100

Wpływ promieniowania słonecznego, zachmurzenia i prędkości wiatru na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (696 KB)

Alicja Grzyborowska, Wojciech Jawień 

 s. 101-106

Metodyka cyfrowego opracowania termohigrograMów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (52 KB)

© IGiGP UJ "2022"