Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel, Anita Mokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (26 KB)

Danuta Limanówka 

 s. 9-28

Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Zygmunt Olecki 

 s. 29-40

Bilans promieniowania krótkofalowego Słońca na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 i 1999-2003 na podstawie pomiarów w Gaiku-Brzezowej

Short-wave solar radiation balance in the Wieliczka Foothills in the years 1978-1982 and 1999-2003 according to the measurements in Gaik-Brzezowa

Zarys treści: Celem opracowania jest sprawdzenie jednorodności serii pomiarów promieniowania słonecznego w Gaiku-Brzezowej (Pogórze Wielickie) przez porównanie warunków solarnych dwóch pięcioleci: 1978-1982 i 1999-2003. W związku z ukończeniem w 1982 r. budowy zbiornika wodnego na rzece Rabie lokalizacja działającej od 1965 r. stacji aktynometrycznej uległa niewielkiej zmianie. Dlatego pierwszy z porównywanych okresów obejmuje lata bezpośrednio przed powstaniem zbiornika, drugi zaś to okres po ustabilizowaniu się zmian, jakie zaszły w środowisku naturalnym w wyniku powstania dużego zbiornika wodnego. Z porównania obu pięcioleci wynika, że zmiana lokalizacji stacji aktynometrycznej nie spowodowała zerwania jednorodności serii pomiarowej, a korzystniejsze warunki solarne w latach 1999-2003 są efektem większej przezroczystości atmosfery oraz większego usłonecznienia niż w okresie 1978-1982.

Słowa kluczowe: promieniowanie słoneczne, usłonecznienie, przezroczystość atmosfery, Pogórze Wielickie

Prace Geograficzne, 2008, z. 119, s. 29-40.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (946 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-62

Warunki nefologiczne i anemologiczne na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 oraz 1999-2003

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (609 KB)

Krzysztof Matuszyk 

 s. 63-80

Zróżnicowanie temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (580 KB)

Anita Bokwa 

 s. 81-100

Wpływ promieniowania słonecznego, zachmurzenia i prędkości wiatru na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (696 KB)

Alicja Grzyborowska, Wojciech Jawień 

 s. 101-106

Metodyka cyfrowego opracowania termohigrograMów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (52 KB)

© IGiGP UJ "2022"