Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel, Anita Mokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (26 KB)

Danuta Limanówka 

 s. 9-28

Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Zygmunt Olecki 

 s. 29-40

Bilans promieniowania krótkofalowego Słońca na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 i 1999-2003 na podstawie pomiarów w Gaiku-Brzezowej

Short-wave solar radiation balance in the Wieliczka Foothills in the years 1978-1982 and 1999-2003 according to the measurements in Gaik-Brzezowa

Summary: The aim of the paper is proving the homogeneity of the solar radiation measurement series in Gaik-Brzezowa (Wieliczka Foothills) by comparison of the data from two periods: 1978-1982 and 1999-2003. In 1982, the Dobczyce Water Reservoir was completed and therefore the actinometric station operating since 1965 had to be moved slightly. The first period present data from the station located in the river valley before the construction of the reservoir, while the other period was chosen to get the data obtained after the stabilization of the environment to the new element, from the station located on a hill top. The atmospheric transparency was much higher in the years 1999-2003 than in the period 1978-1982 (Table 1), similar to sunshine duration (Table 2). In the years 1978-1982 the main component controlling the total radiation was the diffused radiation, while in the years 1999-2003 it was higher from the direct radiation only on cold half-year in the morning hours (Table 6 and 7). The comparison proved that the change in the station localization did not affect the series homogeneity. Better solar conditions in the period 1999-2003 result from higher atmospheric transparency and higher sunshine duration than in 1978-1982.

Słowa kluczowe: promieniowanie słoneczne, usłonecznienie, przezroczystość atmosfery, Pogórze Wielickie

Prace Geograficzne, 2008, z. 119, s. 29-40.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (946 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-62

Warunki nefologiczne i anemologiczne na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 oraz 1999-2003

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (609 KB)

Krzysztof Matuszyk 

 s. 63-80

Zróżnicowanie temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (580 KB)

Anita Bokwa 

 s. 81-100

Wpływ promieniowania słonecznego, zachmurzenia i prędkości wiatru na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (696 KB)

Alicja Grzyborowska, Wojciech Jawień 

 s. 101-106

Metodyka cyfrowego opracowania termohigrograMów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (52 KB)

© IGiGP UJ "2022"