Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel, Anita Mokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (26 KB)

Danuta Limanówka 

 s. 9-28

Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce)

Variability of the Wieliczka Foothills climate in the period 1978-2003 (on the example of the station at Dobczyce)

Zarys treści: Przeanalizowano średnie miesięczne, roczne i terminowe wartości temperatury powietrza, zachmurzenia, prężności pary wodnej i prędkości wiatru na Pogórzu Wielickim, na przykładzie danych ze stacji IMGW w Dobczycach z lat 1978-2003. Stacja działa cały czas prawie w tym samym miejscu i dysponuje homogeniczną serią danych pomiarowych. Nastąpił wzrost częstości występowania układów wysokiego ciśnienia o 4% i zwiększenie napływu mas powietrznych z sektora zachodniego. Wzrosła średnia roczna temperatura powietrza z 6,5°C w 1980 r. do 9,8°C w 2000 r. i prężność pary wodnej. W ostatnich dziesięciu latach nastąpił także wyraźny wzrost liczby dni pogodnych. Wpływ zbiornika zaznaczył się wyraźnie tylko we wzroście temperatury powietrza i w zmniejszeniu częstości występowania mrozów i przymrozków.

Słowa kluczowe: sytuacje synoptyczne, temperatura powietrza, zachmurzenie, prężność pary wodnej, prędkość wiatru, Pogórze Wielickie, Dobczyce

Prace Geograficzne, 2008, z. 119, s. 9-28.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (2.3 MB)

Zygmunt Olecki 

 s. 29-40

Bilans promieniowania krótkofalowego Słońca na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 i 1999-2003 na podstawie pomiarów w Gaiku-Brzezowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (946 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-62

Warunki nefologiczne i anemologiczne na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 oraz 1999-2003

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (609 KB)

Krzysztof Matuszyk 

 s. 63-80

Zróżnicowanie temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (580 KB)

Anita Bokwa 

 s. 81-100

Wpływ promieniowania słonecznego, zachmurzenia i prędkości wiatru na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (696 KB)

Alicja Grzyborowska, Wojciech Jawień 

 s. 101-106

Metodyka cyfrowego opracowania termohigrograMów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (52 KB)

© IGiGP UJ "2022"