Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego

Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel, Anita Mokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (26 KB)

Danuta Limanówka 

 s. 9-28

Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce)

Variability of the Wieliczka Foothills climate in the period 1978-2003 (on the example of the station at Dobczyce)

Summary: The paper presents weather elements which have a significant impact on the meso-scale differentiation of cloudiness, wind speed, air temperature and vapour pressure. The data used come from the station belonging to the Institute of Meteorology and Water Management and located at Dobczyce, from the period 1978-2003. The station did not change its localisation in the period studied. Local climate controlling factors were changed significantly, first of all because of the construction of a water reservoir at the Raba River in the 1980s. The analysis of 26-year measurement series allowed to define the most important changes of the climate in the Wieliczka Foothills. The frequency of anticyclonic systems increase, similar to advection from the western sector which proves greater oceanic influences. Hess (1965) included the Wieliczka Foothills to the moderately warm vertical climatic zone, located up to 750 m a.s.l., with mean annual air temperature 6-8oC. At the end of the 20th century, a significant warming took place. Mean annual air temperature reached 8.7oC in Gaik-Brzezowa and 8.2oC in Dobczyce which proves the shift of the climatic vertical zones borders (Bokwa, Matuszyk 2005). Mean annual cloudiness at Dobczyce reached 62.5%. The mean monthly values show a great variability, the highest value was noted in Dec. 1989 (90%) and the lowest in Aug. 1992 (30%). In autumn, a clear increasing trend can be observed. Mean annual number of clear days is 50, but in the period studied it varied from 19 in 1980 to 80 in 1992. In the last 10 years, a significant increase in the number of clear days was noted. Mean daily air temperature changed from -23.3oC (26.12.1996) to 26.8oC (1.08.1994). The highest mean annual value of vapour pressure occurred in 1994 (11.5 hPa), the lowest in 1979 (8.7 hPa). The index shows a clear increase in the 1990s, but also a great interannual variability. Mean monthly wind speed varied in the period studied from 0.9 to 3.8 m•s-1 and the mean annual value was 2.1 m•s-1. The influence of the water reservoir could be noticed only in the air temperature increase followed by the decrease of frost and ground frost frequency. The water body effects only the area in its close vicinity. The climatic changes observed might have impact on the water supply of the reservoir, water organisms existence, the reservoir pollution etc.

Słowa kluczowe: sytuacje synoptyczne, temperatura powietrza, zachmurzenie, prężność pary wodnej, prędkość wiatru, Pogórze Wielickie, Dobczyce

Prace Geograficzne, 2008, z. 119, s. 9-28.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (2.3 MB)

Zygmunt Olecki 

 s. 29-40

Bilans promieniowania krótkofalowego Słońca na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 i 1999-2003 na podstawie pomiarów w Gaiku-Brzezowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (946 KB)

Anita Bokwa 

 s. 41-62

Warunki nefologiczne i anemologiczne na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 oraz 1999-2003

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (609 KB)

Krzysztof Matuszyk 

 s. 63-80

Zróżnicowanie temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (580 KB)

Anita Bokwa 

 s. 81-100

Wpływ promieniowania słonecznego, zachmurzenia i prędkości wiatru na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (696 KB)

Alicja Grzyborowska, Wojciech Jawień 

 s. 101-106

Metodyka cyfrowego opracowania termohigrograMów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (52 KB)

© IGiGP UJ "2022"