Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2003 roku

Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii

Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii

Jackowski A. (red.), 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków.

ISBN 83-233-1717-8

Język publikacji: polski

© IGiGP UJ "2022"